ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №115 Осми март - сграда Връбница

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:115
Име:Осми март - сграда Връбница
Директор:Велизара Стоименова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, Горни Порой , №2
Комуникация:
cdg152@abv.bg
9381369
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3000
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

Уважаеми родители (настойници),

  Записването на класираните деца за учебната 2020/2021 г. се осъществява в работните дни от седмицата

от 9.00 часа до 15.00 часа в ДГ №115 Осми март - сграда ул. 8-ми март 15

Поради усложнената епидемиологична обстановка, моля да бъдат спазвани строги мерки за сигурност!

 

  ДГ№115 -сграда "Връбница", ул."Горни порой" №2 има четири  градински групи на възраст от 3 до 7г.:

В ДГ №115 " Осми март " е  назначен логопед.

От РПППО има назначени психолог и ресурсен учител.

Във всички групи на дз има деца със специални образователни потребности, но няма самостоятелно обособена група.

За пета поредна  година ДГ №115 организира и провежда  спортен празник в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта”, за  всички детски градини в район „Надежда“.

С този проект целим:

  1. Социализиране на децата
  2.  Да се обогатят познанията на децата в областта на физическото възпитание и спорта.

        3. Да се развият двигателните качества на децата.

        4. Да се възпитават умения за взаимодействие с другите деца и готовност да рискуват, печелят или губят.

        5. Да се стимулира желанието за участие на всяко дете, като му се даде възможност за изява.   

        6.  Да се преодолеят тревожността и агресията у децата чрез спорт.

        7. Да се мотивират и убедят родителите, че всички заедно можем повече.

        8. Взаимодействието в спорта на деца, родители и учители във връзка с укрепване здравето на нацията.