ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:200
Име:Цветен рай
Директор:Детелина Минкова Йорданова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, жк. Люлин - 10, ул. Димитър Талев № 2
Комуникация:
02/9670046
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5100
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група2--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Информация за планов прием на новоприети деца и деца възобновяват посещенията си в детската градина

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Информация за записване на класираните деца за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Записването на класираните от ИСОДЗ деца, с прием от м. септември за учебната 2020/ 2021 г., ще се извърши както следва:

Период на записване: от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Часове на записване: от 9.00 ч. до 14.30 ч.,

при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с подсигурени от страна на родителите лични предпазни средства (маски) и химикалки.

Директор,

Детелина Йорданова

 

 

Информация за учебната 2019/2020 г.

ДГ 200 „Цветен рай” представлява съвременна, модерна, новопостроена сграда, отговаряща на най-новите европейски тенденции по отглеждане, развитие, обучение и възпитание на децата от 10-месечна възраст до постъпване в първи клас.

Сградата е разположена в район „Люлин”, 10 микрорайон.

Три етажната  сграда е в собствен двор, с разгърната площ 3 500 кв.м. с обособен корпус за 6 градински и 2 яслени групи със сервизни помещения, самостоятелна кухня, перално помещение, административен корпус, физкултурен салон, плувен басейн, медицински кабинет.

В дворът на ДГ 200 са разположени самостоятелни площадки за градинските и яслени групи, футболно игрище, цветни и тревни алеи. Помещенията са просторни, светли, слънчеви, модерно и функционално оборудвани.

Групите са сформирани по възрастов признак. Те носят  собствени имена – група „ Пеперудка”, група „ Влакче”, група „Корабче”, група  „Облаче”, група „Плодчета”, група „Дъга”,  яслена група „ Охлювче”, яслена група „Гъбка”.

За обучението, възпитанието и здравето на децата се грижи мотивиран и отговорен екип от квалифицирани педагози, помощен и административен персонал.

Брой групи и деца в  ДГ№ 200 ,,Цветен рай“ както следва:

Две  яслени групи, набор 2018 г. и набор 2017 г. – 52 деца.

I група – 1 бр., набор 2016 г. – 30 деца.

II група – 2 бр., набор 2015 г. – 56 деца.

III група – 1 бр., набор 2014 г. – 32 деца.

IV група – 2 бр., набор 2013 г. – 65 деца.

В детската градина няма групи за деца със СОП.

В  детската градина има ресурсен учител осигурен от РЦПППО- София-град.

Сайтът на ДГ №200 "Цветен рай" е : www.100.odz.bg

Допълнителни образователни дейности, съобразно желанието на родителите и интересите на децата:

1. Английски език;

2. Футбол;

3. Приложно изкуство;

4. Народни танци;

5. Латино и модерни танци;

6. Плуване.

 

Директор:

              Детелина Йорданова