ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1
Директор:Анна Ганчева
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ж.к. "Захарна фабрика", кв. 16, ул. "Кукуш", №1
Комуникация:
024267780
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания600
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2020
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.

Приетите деца за учебната 2019/20 г. набор 2017 г. ще бъдат разпределени в две групи: родените през първото полугодие на годината ще сформират ПЪРВА ГРУПА "ВАРИАНТ"-ГРАДИНСКА, а родените през второно полугодие ще обособят ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА.

ЖЕЛАТЕЛНО Е ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ДА СТАВА ЗАЕДНО СЪС САМИТЕ ДЕЦА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН УСПЕШЕН ПОДБОР ЗА ГРАДИНСКАТА ГРУПА!

ВТОРАТА СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 52 "ИЛИНДЕНЧЕ" - сграда "КУКУШ" е разположена в самостоятелна новопостроена двуетажна сграда, намираща се  в кв.16 на "Захарна фабрика", ул. "КУКУШ" № 1, в близост до

"А 1" и "Simens". Сградата е предвидена за отглеждането на 150 деца (от две годишна възраст до постъпването им в първи клас), разпределени в пет градински и една яслена група.

Груповите помещения са просторни, добре организирани и модерно обзаведени.

Дворът, който е с площ осем декара, е затревен, озеленен с изградено футболно игрище и площадка за приложно колоездене, къщичка за кълнове и сенници.

Кадрово двете сгради на детското заведение са много добре осигурени с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления

маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни образователни дейности:

чуждоезиково обучение- английски език,

танци,

футбол,

йога

и керамика и приложни изкуства,

организирани летни лагери и ски училища. 

ДГ №52 е отворено за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията.

През учебната 2019/20 година в СГРАДА "КУКУШ" ще функционират следните групи:

1  яслена - набор 2017 г. /родени второто полугодие/;

1 първа "Вариант" - набор 2017 г./родени първото полугодие/;

1 първа - набор 2016 г.

1 втора - набор 2015 г.

1 трета ПГ 5 г.- набор 2014 г.

1 четвърта ПГ 6 г. - набор 2013 г.

В ДГ 52 няма групи за деца СОП. Приобщаващото образование се извършва от специалисти на РЦПППО.

Местата определени за деца с хронични заболявания се приемат с решение наТЕЛК за хронично заболяване.