ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1
Директор:Анна Ганчева
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ж.к. "Захарна фабрика", кв. 16, ул. "Кукуш", №1
Комуникация:
024267780

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3901
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4800
Хронични заболявания120
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания600
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

Актуализирана информация за родители на ДГ №52 "Илинденче“"за учебната 2020/2021 г.  

 

     ДГ № 52 "Илинденче" разполага с материална база разпределена в две сгради – основна сграда на ул.,,Пловдив „ № 25 и сграда ул.,,Кукуш“ № 1 , съобразена с потребностите на децата от 2 до 7-годишна възраст. Занималните са просторни и светли, с обособени кътове за игра, обучение, хранене . Всяка група разполага със сервизни помещения и помещение  за следобеден сън на децата, обособена  площадка  за игри на открито за всяка група. Външните площадки са обширни - там децата прекарват голяма част от дневния режим - на открито. Това дава възможност да се оптимизира двигателната им дейност през цялата година.

ДГ № 52"Илинденче" е среда, в която се обединяват знанията и стремежите на всички участници в педагогическото взаимодействие, имащи отношение и отговорности към възпитанието и социализацията на детето.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни образователни дейности:

1. Чуждоезиково обучение - английски език;

2. Приложни изкуства;

3. Танци;

4. Футбол;

5. Йога;

През учебната 2020/2021 година в детската градина  ще функционират 11 групи, както следва:

          Набор  2018 година - 2 (две) групи;

          Набор 2017 година -  2 (две) група;

         Набор  2016 година - 2 (две) групи;

         Набор  2015 година - 3 (три) групи;

         Набор  2014 година - 2 (две) групи;

                                                   Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №52”Илинденче“

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 Приемно време за записване на класираните от ИСОДЗ 

от 9:00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец;
 2. Акт за раждане на детето;
 3. Лична карта на родителите;
 4. Служебна бележка от месторабота;

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

 1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

                                                                                                                                                                           Директор: Анна Ганчева