ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №127 Слънце - сграда бл. 95

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:127
Име:Слънце - сграда бл. 95
Директор:Татяна Бакалова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ж.к. Стрелбище, бл. 95
Комуникация:
02/9589291
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1601
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА УЛ. "ТУЛЧА" № 16 ОТ 08ч. ДО 12ч. И ОТ 13ч. ДО 16:30 ч.


ДГ №127 ФУНКЦИОНИРА С ЕДИНАДЕСЕТ ЦЕЛОДНЕВНИ ГРАДИНСКИ ГРУПИ И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА .ПЕТ ОТ ГРУПИТЕ СЕ ПОМЕЩАВАТ В САМОСТОЯТЕЛНИ ФИЛИАЛИ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ: БЛОК № 91/Б, БЛ. № 91/В, БЛ. № 93/А, БЛ. № 95/А, БЛОК № 97,  ТРИ ГРУПИ В СГРАДА НА УЛ. "ДЕДЕАГАЧ" № 42 И ЧЕТИРИ ГРУПИ В  СГРАДА НА УЛ. „ТУЛЧА” №16.

Брой групи в ДГ №127 „Слънце“ за учебната 2018/2019г. по година на раждане:

 1. Една яслена група, набор 2016г.
 2. Две първи групи, набор 2015г.
 3. Три втори групи, набор 2014г.
 4. Три трети групи, набор 2013г.
 5. Три четвърти групи, набор 2012г.

Брой деца в групите по година на раждане:

 • Яслена група, набор 2016 г. – 26 деца
 • Първа група, набор 2015 г. – 2 групи  - 60 деца
 • Втора група, набор 2014 г. – 3 групи - 79 деца
 • Трета смесена група, набор 2013 г. – 3 групи - 72 деца и 2 деца набор 2014 г.
 • Четвърта смесена група, набор 2012 г. – 3 групи - 70 деца и 4 деца набор 2013 г.

В ДГ № 127 „Слънце“ няма обособена група за деца със специални образователни потребности.

В ДГ №127 "Слънце" има назначен педагогически съветник. Осигурени са ресурсен учител и психолог от РЦПППО  - София – град и логопед от ДЛЦ.

Проекти, които се реализират от ДГ №127 „Слънце“:

- „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести“ – учебна 2018/2019 година.

- Национална програма „Заедно за всяко дете“. Модул „Екипи за обхват“ – учебна 2018/2019г.

- Схема „Училищен плод“ – учебна 2018/2019г. Предоставяне на плодове по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

- Схема „Училищно мляко“ – учебна 2018/2019г. Предоставяне на мляко по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

 Сайт на ДГ №127 „Слънце“:  www.dg127slantse.com

 Допълнителни образователни дейности:

 • Английски език
 • Немски език
 • Латино  танци
 • Футбол
 • Народни танци
 • Художествена гимнастика
 • Плуване
 • Солово пеене

В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ РАБОТИ ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕНИ КАДРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗНООБРАЗНИ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, СЪОБРАЗНО ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, И В УНИСОН С ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КАКТО И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ".

ЦЕЛТА, КЪМ КОЯТО СЕ СТРЕМИ ЕКИПЪТ НА ДГ №127 "СЛЪНЦЕ" Е ДА ДАДЕМ РАВЕН ШАНС ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ.

РАБОТИМ ПО УТВЪДЕНИ ОТ МОН ПРОГРАМИ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА КЪМ ТЯХ / ИНДИВИДУАЛНИ КНИЖКИ ЗА ДЕЦАТА, ДИДАКТИЧНИ ТАБЛА, ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ЕНЦИКЛОПЕДИИ И ДРУГИ /, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ВСЯКА ГОДИНА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА СЪВЕТ.

ОСВЕН УЧИТЕЛИТЕ ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, КОИТО СА КОМПЕТЕНТНИ И С БОГАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ. ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ И ДЕТЕГЛЕДАЧКИТЕ СЪЩО СЕ ОТНАСЯТ С МАЙЧИНСКА ГРИЖОВНОСТ И ТОПЛОТА КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ВОДЯТ СУТРИН И СЛЕДОБЕД , КАТО СЕ РЕДУВАТ С РАЗНООБРАЗНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, С МНОГО ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

ДЕЦАТА РЕДОВНО УЧАСТВАТ В СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И КОНЦЕРТИ НА ВЪТРЕШНО, РАЙОННО И ГРАДСКО НИВО. СПЕЧЕЛИЛИ СМЕ МНОГО НАГРАДИ, ДИПЛОМИ, ГРАМОТИ, СТАТУЕТКИ И ДР.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПОРАДИ СПЕЦИФИКИТЕ НА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА, ПОМЕЩЕНИЕТО НА ФИЛИАЛА В БЛ. 95  НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ДЕЦА С ТРУДНОСТИ В ПРИДВИЖВАНЕТО.

E-mail: dg_127@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №127: от 07ч. до 19ч.