ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №67 Чучулига - сграда бл. 8

Тип:ДГ
Номер:67
Име:Чучулига - сграда бл. 8
Директор:Олга Иванова
Район:Красно село
Адрес:
Комуникация:
02/8563057
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА КЛАСИРАНИ В ДГ №67 НАБОР 2016
ПРИЕМ М. СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

 от 13 май 2019г. - 23 май 2019 г.

 от 8,30 - 16,30 часа 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ или на място при директора на ДГ №67.

2. Всички документи, посочени в заявлението за записване. 

 

При записване родителят се запознава с:  

1. Правилник за дейността на детската градина. 

2. Списък на медицинските изследвания и документи за прием.