ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №127 Слънце - сграда ж.к. Стрелбище

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:127
Име:Слънце - сграда ж.к. Стрелбище
Директор:Татяна Бакалова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, жк. Стрелбище, ул. Тулча №16
Комуникация:
02/9589291
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4500
Хронични заболявания700
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2100
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,
работното време, в което можете да запишете класираните си деца в ДГ 127 "Слънце" е:
от понеделник до четвъртък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
в петък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. ди 16:30 ч.

Записването се извършва в сградата на ул. „Тулча“ № 16.

Всички родители трябва да бъдат с маски и да си носят лична химикалка.

 


ДГ №127 ФУНКЦИОНИРА С ЕДИНАДЕСЕТ ЦЕЛОДНЕВНИ И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА .  ПЕТ ОТ ГРУПИТЕ СЕ ПОМЕЩАВАТ В САМОСТОЯТЕЛНИ ФИЛИАЛИ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ: БЛОК № 91/Б, БЛ. № 91/В, БЛ. № 93/А, БЛ. № 95/А, БЛОК № 97, ТРИ ГРУПИ В СГРАДА НА УЛ. "ДЕДЕАГАЧ" № 42 И ЧЕТИРИ ГРУПИ В  СГРАДА НА УЛ. „ТУЛЧА” №16. МАТЕРИАЛНАТА БАЗА Е БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА.

Брой групи в ДГ №127 „Слънце“ за учебната 2020/2021г. по година на раждане:

 1. Една яслена група, набор 2018г.
 2. Две първи групи, набор 2017г.
 3. Четири втори групи, набор 2016г.
 4. Две трети групи, набор 2015г.
 5. Три четвърти групи, набор 2014г.

Брой деца в групите за учебната 2020/2021г.:

 • Яслена група, набор 2018 г. – 24 деца
 • Първа А група – 29 деца
 • Първа Б група – 26 деца
 • Втора А група – 28 деца
 • Втора Б група - 27 деца
 • Втора В група - 25 деца
 • Втора Г група - 18 деца
 • Трета А група – 28 деца
 • Трета Б група – 29 деца
 • Четвърта А група – 32 деца
 • Четвърта Б група – 30 деца
 • Четвърта В група – 16 деца

 

 В ДГ № 127 „Слънце“ няма обособена група за деца със специални образователни потребности.

 В ДГ №127 "Слънце" има назначен педагогически съветник. Осигурени са ресурсен учител и психолог от РЦПППО  - София – град и логопед от ДЛЦ. Детската градина разполага с два кабинета за работа с деца със специални образователни потребности.

Проекти, които се реализират от ДГ №127 „Слънце“:

- Национална програма „Заедно за всяко дете“. Модул „Екипи за обхват“ – учебна 2020/2021г.

- Схема „Училищен плод“ – учебна 2020/2021г. Предоставяне на плодове по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

- Схема „Училищно мляко“ – учебна 2020/2021г. Предоставяне на мляко по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

- За поредна учебна година в ДГ №127 се работи по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование".

- Работи се по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

- Участваме и в реализацията на проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти".

 

 Сайт на ДГ №127 „Слънце“:  www.dg127slantse.com

 Допълнителни образователни дейности:

 • Английски език
 • Немски език
 • Латино и модерни танци
 • Футбол
 • Народни танци
 • Художествена гимнастика
 • Плуване
 • Солово пеене

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕНИ КАДРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗНООБРАЗНИ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, СЪОБРАЗНО ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, И В УНИСОН С ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КАКТО И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ".

ЦЕЛТА, КЪМ КОЯТО СЕ СТРЕМИ ЕКИПЪТ НА ДГ №127 "СЛЪНЦЕ" Е ДА ДАДЕМ РАВЕН ШАНС ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ.

РАБОТИМ ПО УТВЪДЕНИ ОТ МОН ПРОГРАМИ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА КЪМ ТЯХ / ИНДИВИДУАЛНИ КНИЖКИ ЗА ДЕЦАТА, ДИДАКТИЧНИ ТАБЛА, ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ЕНЦИКЛОПЕДИИ И ДРУГИ /, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ВСЯКА ГОДИНА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА СЪВЕТ.

ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ЯСЛЕНА ГРУПА СЕ ГРИЖАТ ЧЕТИРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ДВЕ ДЕТЕГЛЕДАЧКИ, КОИТО СА КОМПЕТЕНТНИ И С БОГАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ. ОСВЕН УЧИТЕЛИТЕ И ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЧЕТИРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ.

УЧИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ С ШЕСТ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, ВСЯКА ГРУПА РАЗПОЛАГА С КОМПЮТЪР И ИНТЕРНЕТ, ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦАТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННИ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ.

В МОМЕНТА ЕДИН ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ СЕ ОБУЧАВА ЗА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛИТЕ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ВОДЯТ СУТРИН И СЛЕДОБЕД , КАТО СЕ РЕДУВАТ С РАЗНООБРАЗНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, С МНОГО ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

ДЕЦАТА РЕДОВНО УЧАСТВАТ В СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И КОНЦЕРТИ НА ВЪТРЕШНО, РАЙОННО И ГРАДСКО НИВО. СПЕЧЕЛИЛИ СМЕ МНОГО НАГРАДИ, ДИПЛОМИ, ГРАМОТИ, СТАТУЕТКИ И ДР.

 

E-mail: dg_127@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №127: от 07 ч. до 19 ч.