ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - филиал жк. Бъкстон бл.25

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - филиал жк. Бъкстон бл.25
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, жк. Бъкстон, бл.25
Комуникация:
02/8561009
Информация за родители

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАСТВАЩИТЕ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2010г.!

От учебната 2014/2015г. групата ще бъде преместена в новопостроената сграда към детската градина в местността „Гърдова глава”(под резиденция „Бояна”).

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПРИЕМ  В НОВИЯ ФИЛИАЛ, ДА ПРЕМЕСТЯТ КАНДИДАТУРИТЕ НА ДЕЦАТА СИ В ПРОФИЛА НА ФИЛИАЛ "ГЪРДОВА ГЛАВА"

 

 

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПО УСЛОВИЯТА НА т. 2.2.4 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ ПО ИСОДЗ

1. Заявленията за прием по т. 2.2.4 /за СОП и за хронични заболявания/ от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община ще се разглеждат през м. Септември като за целта ще бъде сформирана комисия, в състава на която задължително ще бъде включено медицинско лице.
2. Комисията ще разгледа всеки отделен случай на дете с хронично заболяване като след анализ на заболяването, специфичните особености на сградния фонд на детската градина и възможностите за осигуряване на подходяща физическа среда за детето в групата, ще излезе със становище и списък на одобрените за прием в детската градина.
4. Документите на деца със СОП се удостоверяват с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието - гр. София.

ПОДАВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ НЕ ГАРАНТИРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЕМ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ!