ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №97 Изгрев - сграда с. Долни Лозен

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:97
Име:Изгрев - сграда с. Долни Лозен
Директор:Снежана Асенова Банова
Район:Панчарево
Адрес:с.Лозен, ул. "Светлина", №2
Комуникация:

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред3800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1100
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1400
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред13--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ ЧЕ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ РАБОТИ С ДЕЦА ОТ 26.05.2020 Г. - СГРАДА ГОРНИ ЛОЗЕН И СГРАДА ДОЛНИ ЛОЗЕН. ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 7:00 ДО 8:30 Ч. ПРИ СТРИКТНО

СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО - ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ НА ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ САЙТА НА ДЕТСКАТА

ГРАДИНА.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, НАБОР 2018Г., ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 18.05.2020Г. ДО 29.05.2020 Г. ОТ 8:30 ДО 12:00Ч. И ОТ 13:30 ДО 15:30Ч.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: МОЛЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ МЕРКИ - СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2М. И НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНА МАСКА.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА"БАМБИ", РОДЕНИ 2017Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.06./СРЯДА/ ОТ 16,30Ч. В СГРАДА ДОЛНИ ЛОЗЕН.

ОЧАКВАМ ВИ!

ДИРЕКТОР-СНЕЖАНА БАНОВА

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.Е

ГОРНИ ЛОЗЕН

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -ДЕЦА РОДЕНИ 2014г. / АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТ ЯСЛЕНАТА ГРУПА/

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДЕЦА РОДЕНИ 2013г.

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -ДЕЦА РОДЕНИ  2012г.

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДЕЦА РОДЕНИ  2011г.

 

ДОЛНИ ЛОЗЕН

ЯСЛЕНА ГРУПА -ДЕЦА РОДЕНИ - 2015г.

ВТОРА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДЕЦА РОДЕНИ 2014 И 2013г.

ЧЕТВЪРТА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА - ДЕЦА РОДЕНИ 2012 И 2011г.


 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение №97 (ОДЗ №97) се преименува на Детска градина №97 "Изгрев" (ДГ №97 "Изгрев").

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА - РОДЕНИ 2014 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.06.2016 г. ОТ 16,15 ч. ВЪВ ФИЛИАЛ ДОЛНИ ЛОЗЕН.

ДИРЕКТОР: С. АСЕНОВА

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 09.06.2016 г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17,15 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ГРУПА, РОДЕНИ 2013 г. ВЪВ ФИЛИАЛ ДОЛНИ ЛОЗЕН.

ДИРЕКТОР: С. АСЕНОВА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При записване на новоприетите деца, родителите представят:

1. Заявление по образец;

2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал и копие;

3. Лични карти на родителите – оригинал и копие;

4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх.№, мокър печат с подпис, ЕИК и адрес  на работодателя;

5. За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.

 

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:

ЗА  НОВОПРИЕТИ ДЕЦА  В ЯСЛЕНА ГРУПА СЕ ИЗИСКВА:

  • ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
  • ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
  • ВАСЕРМАН НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИЗВЪРШЕН В 6 МЕСЕЧЕН СРОК;
  • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСАТА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН, ИЗДАДЕНА НЕ ПО РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА В ГРАДИНСКИ ГРУПИ СЕ ИЗИСКВА:

  • ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО- РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
  • ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
  • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСАТА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН, ИЗДАДЕНА НЕ ПО РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ВАКАНЦИЯ:

  • ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР - НОВА ЗА 2015/2016 Г.
  • МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР  УДОСТОВЕРЯВАЩА ЛИПСАТА НА КОНТАКТ С ОСТРО ЗАРАЗНИ  БОЛЕСТИ И ПАРАЗИТИ С ДАТА ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА;
  • ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА ДА ПРЕДСТАВЯТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ.

ВЕСЕЛО ЛЯТО ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ№97 "ИЗГРЕВ"

СНЕЖАНА АСЕНОВА

 

САЙТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: www.dg97-izgrev.com