ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда бул. Бр. Бъкстон

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда бул. Бр. Бъкстон
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, бул. Бр. Бъкстон, бл. 45
Комуникация:
8550047 8562959
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2200
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--

Информация за родители
      Апартаментът на бул. "Бр. Бъкстон" 45   е част от сградния фонд на ДГ№116 "Мусала" и е разположен на първия етаж на жилищен блок, като разполага със собствен вход и голяма тераса за извеждане на децата.  Функционира само с една възрастова група - за уч. 2020/2021г. ще бъде  III ПГ - р.2015г.  - 27 деца    Помещението на групата е едно, с обособени зони за игра, обучение и сън.  Тази специфика стеснява и предлагането на допълнителните образователни дейности на децата до: Английски език и  Танци . Създадени  са условия за пълноценно организиране на образователния процес. Осигурени са по две учителки и  щат и половина помощник-възпитатели. Медицинския контрол се осъществява от медицинска сестра, която  разпределя времето си между две от сградите на детската градина.   На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост,  осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО. 
 Важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.

  Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече четвърта година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.
 ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.

       Повече информация можете да намерите  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

 


          Записването  на класираните деца се извършва само в Централата на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7 -      от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.40ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина.   Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

          Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Декларации за записване( за запознаване с Правилника, за взимане на дете и др.) ще можете  да изтеглите от сайта на детската градина http://116dg.com/, раздел "Документи" секция "Прием и документи за записване", или да получите на място в Централната сграда на ул. "Мусала" № 7.

           

          ВАЖНО!  При приема на децата от м. Септември, всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с  имунизационен статус ( приемат се и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни!   
 


          Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително. 
  

           Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 10.09.2018г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
            -  За деца, приети в  сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
            - за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;      
            - за деца приети в    Централа  и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47