ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, бул. "Ал. Пушкин", №2
Комуникация:
8550047 8562959

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред800
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2100
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1620
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

     ВНИМАНИЕ! Информираме кандидатстващите за тази сграда родители, че на мястото на сегашната сграда на бул. "Пушкин" № 2, се предвижда строеж на нова градина и  при  финансиране на проекта, строителните дейности ще започнат от началото на учебната 2020/2021година. Децата от тази сграда, ще бъдат преместени /разпределени в апартаменти, разположени в жилищни блокове или в друга детска градина, за срок до приключването на строежа.

---------------------------------------------------------------------------------------

   На вниманието на родителите на класираните деца!

 Подаването на документи и записването  на класираните деца във  всички сгради на ДГ№116"Мусала“, се  извършва само в Централната сграда на детската градина,

на ул.“Мусала“№7 (на гърба на СДЯ№55 ), от понеделник до петък

  между   9,30ч. -12,00ч. и  14,00ч. до 16,30ч.

     Записването ще се извършва при спазване на санитарно-хигиенните изисквания - носенето на лични предпазни средства е задължително, като препоръчваме предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, за да се избегне евентуално повторно идване и струпване на чакащи. 

      Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Документите ще са достъпни за запознаване в сайта на детската градина http://116dg.com/ 

 

  Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ ! 

   Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------

 
 

      Сградата на бул. "Пушкин" №2 към ДГ №116 "Мусала,  разполага с ограничен брой помещения, приспособени едновременно за игра, образователни дейности и сън. Тази специфика стеснява и предлагането на допълнителните образователни дейности на децата до: Английски език, Приложни изкуства, Танци и Футбол. Създадени са условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, както и една медицинска сестра. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост,  осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.

Сградата функционира с  3 градински групи, които през уч. 2020/2021г. ще бъдат разпределени, както следва:

       -   I гр. -  р. 2017г.  - 25деца,  от които  16 деца ще бъдат прехвърлени от яслената група, помещаваща се в сграда "Гърдова глава". Броят свободни места, ще бъде ограничен до попълване капацитета на групата. 

       -  III ПГ -  р.2015г. -  25 деца

       -  IVПГ  – р. 2014г. - 26 деца

 

       Важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.


                          Проекти, по които работи  детската градина:

      1.  Проект към НП „Успяваме заедно“

    От уч. 2019/2020г. детската градина започва дейности по проект към НП „Успяваме заедно“, под надслов „ С усмивка в детската градина“. Нашата цел е да изградим условия за успешна адаптация и плавен преход на тригодишните деца от семейната среда към детската градина с активното включване на семейството, като:
– осигурим подходяща педагогическа среда, в която ще пребивават нашите деца и която ще се отразява на цялостното формиране на детската личност;
– създадем условия за участие на семейството в дейността на детската градина и взаимодействие по отношение процеса на адаптация на децата.

     2. Съвместен проект с международната организация за защита на животните „Четири лапи“ под надслов “Децата се учат как да защитават животните“
Проектът цели чрез образователна програма да промени нагласата и поведението на децата, за да уважават и разбират поведението и света на животните, като ги защитават и отстояват правата им. Децата е нужно да разберат, че само ние хората имаме способността да направим нещо за по-доброто съществуване на животните и да говорим пред обществото вместо тях. Затова фондация „Четири лапи“ създава тази образователна програма за началните училища, и подготвителни групи в детски градини, където да се включат занимания по хуманно отношение към животните, което създава социално-отговорни граждани и членове на здраво общество. Дейностите, включени в проекта, обхващат занимания по научаване повече за техния свят и намиране на решения на наболели проблеми чрез игри, упражнения, презентации. В процеса на дейностите, осъществихме и контакти с представители на фондация “Очи на четири лапи”, които запознаха децата с важната роля на кучетата-водачи.

     3. Ежегоден проект, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община  ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.
За учебната 2018/2019г. проектът се реализира под мотото: „На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра“ и се реаблизира в подкрепа на "София- евпропейска столица на спорта"

     4. Проект на детската градина "Учител за един ден". Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители. Затова ние нямаме т.нар. "Ден на отворените врати", защото вратите на детската градина се отворени за нашите родители всеки ден. Вече четвърта година реализираме този проект и всеки родител може да се включи в образователно–възпитателния процес и да бъде част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.

 

   Повече информация ще бъде качена  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

 

     --------------------------------------------------------------------------------