ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №139 Панорама - сграда ул. Луи Пастьор

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:139
Име:Панорама - сграда ул. Луи Пастьор
Директор:Диана Цветанова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Луи Пастьор", №4
Комуникация:
8266463

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания200
СОП101
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2401
Хронични заболявания400
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Важно!

Приетите деца от първо класиране с прием от месец септември 2020 г. ще бъдат записвани в ДГ №139 "Панорама" - централна сграда всеки работен ден от 09.00 ч до 15.00 ч.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

през учебната 2019/2020 година във филиалната сграда детската градина разполага със следните групи:

Първа група " Слънце "

Втора група " Радост "

Трета група " Смехорани "

Четвърта група " Бонбони"  

 

Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, радостно и
пълноценно детство. Да са щастливи и обичани с усещането, че всичките им мечти
могат да станат реалност. Да пораснат като пълноценни свободни личности. Да
намерят своето достойно място в живота и да променят света около себе си към по-
добро.
Ние гарантираме физическо, духовно и социално развитие на детето в съответствие
с програмните, Държавно образователни стандарти и съвременните тенденции в
предучилищното възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите и
адекватен отговор на техните интереси и очаквания.
При нас Вашите деца могат да изучават английски език, да участват в заниманията
по народни и модерни танци, футбол,приложни изкуства и лечебна гимнастика като допълнително платена педагогическа услуга. Децата на ресурсно подпомагане са освободени от такса за допълнителните образователни дейности.
Детската градина организира ски-училище на Витоша и скаутско училище през пролетния сезон.

В ДГ №139 " Панорама" има специална група за деца с  нарушения. В условия на взаимно доверие и подкрепа  осигуряваме образователна среда, съобразена с принципите на приобщаващото образоване.

Детската градина осигурява   :

- логопед

- психолог

- ресурсен учител

о

Официален сайт на детската градина  : dg139-panorama.com