ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №162 Вихрогонче

Тип:ДГ
Номер:162
Име:Вихрогонче
Директор:Елена Чавдарова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Урвич" № 12
Комуникация:
029522329
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5200
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5100
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания1300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред23--
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,записването на новоприетите по ИСОДЗ деца,родени през 2016г.,е  всеки работен ден -от 9,00 до 12,00ч.и от 13,00ч.до 16,30'ч. ,в централната сграда.Записването   може да проследите в календара на ИСОДЗ

 

ДГ№162 "Вихрогонче" е разположена в 3 сгради-централна,сграда 2 /новата  постройка в двора/и филиал.

В централната сграда са разположени четири групи .

На първи етаж две групи за деца набор 2016г.

На втори етаж две групи за деца набор 2015г. , с по 30 деца.

В сграда две се намират физкултурен и музикален салон и още две групи.

На първи етаж за набор 2014г. - 33 деца.

На втори етаж за набор 2013г. - 32 деца.

Във филиала на ул.Емине се помещава група за набор 2013г. с 30 деца.

 
 Детската градина се охранява от охр.фирма"Вадим" ЕООД.Обширният двор от
5 дка е залесен,затревен и добре поддържан.Всички помещения са просторни,
слънчеви и модерно обзаведени.Физкултурните салони са  добре оборудвани.ДГ№162 е
истинска детска територия,в която се гарантира благоприятна атмосфера за
културно-възпитателна,образователна и творческа работа с децата.
В занималните са оформени зони по образователни направления,както и ателиета  за театрални, сюжетни и конструктивни  игри.Тук
децата свободно изразяват естествената си емоционалност,играят,учат и се
забавляват,ръководени от компетентни и всеотдайни учителки.
Образователната дейност подкрепя активно-творческия процес и пълноценното
развитие на детето,изгражда у него мотиви и предпоставки да се учи през целия
си живот.Качественият учебно-възпитателен процес съчетава традиционни и интерактивни методи

и подходи,стимулира детската
индивидуалност и се реализира по утвърдени от МОН учебни програми.
Осъществяването на Държавните образователни стандарти за предучилищно
възпитание и подготовка  проличава тук и в успешната реализация на нашите
възпитаници в държавните и в частните училища.
Допълнителните образователни дейности/по желание на децата и родителите им/, са
:обучение по английски език,футбол ,йога за деца и танци.Организираме ски-
училище на Витоша и Спортна академия.
Вкусната и разнообразна храна се приготвя в собствената ни кухня,съобразно
изискванията на ХАСП-системата за добри хранителни и хигиенни практики и за
здравословно хранене.
В ДГ№162 се гарантира и правото на родителите да се информират за
постиженията на децата си-в Дните на отворени врати,съвместни празници и концерти.
Нашите деца са весели и сърдечни,умни,талантливи и имат самочувствието да
го демонстрират.
Елате при нас и ще се убедите сами!