ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №92 Мечта - сграда Левски В

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:92
Име:Мечта - сграда Левски В
Директор:Десислава Николова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, кв. "Левски-В", ул. "Ген. Инзов", № 44
Комуникация:
02/946-6651
02/946-7719
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

Детска градина №92 „Мечта“ – филиал, ж.к. Левски - В е открита през 2009 година. Многофункционална сграда, която отговаря на всички съвременни изисквания за отглеждане и възпитание на децата. Разполага с музикален салон, физкултурен салон, плувен басейн, добре поддържан двор с тартаново покритие, занимални, спални и офис помещения, модерен кухненски блок. Екип от професионалисти отглежда и обучава децата.

 

Капацитет: 6 групи- една яслена за деца родени 2017 и 2018 г., една първа група за деца родени 2016 г., две втори за деца родени 2015 г., една трета група за 2014 г., една четвърта група за набор 2013 г.

За учебната 2019/2020г ще  се приемаш деца, родени 2016г., 2017г. и 2018г. Свободните места са съответно следните:

2018г.- 3 бр.- общ ред

2017г.- 15 бр.- общ ред

2016г.- 5 бр. общ ред

Към настоящият момент в ДГ №92 „Мечта“ се отглеждат и възпитават деца, разпределени в следните групи:

2 ясла- 25 деца

1“В“група -25 деца

2"Б"група - 30 деца

2“В“група- 29 деца

3“В“група- 30 деца

4“В“група- 30 деца

В детската градина няма обособена група за деца със СОП. Има създаден екип за допълнителна подкрепа от ресурсен учител и логопед.

За децата се осигурява мляко и плод по програма „Училищно мляко и плод“.

Разполага със сайт: www.dg92mecha.com

Допълнителни образователни дейности в ДГ №92 „Мечта“ - филиал:

Английски език

Плуване

СПДД

Логопед

Модерни и народни танци

Баскетбол

Оздравителна гимнастика