ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №121 - филиал с. Доброславци

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:121
Име: - филиал с. Доброславци
Директор:Антоанета Цанева
Район:Нови Искър
Адрес:с.Доброславци, ул. "Площад Мегдана", №1
Комуникация:
02 998 82 06

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1040
Хронични заболявания010
СОП010
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1300
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1110
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред6--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Филиалът в Доброславци се намира на ул."Площад Мегдана" № 1 в с. Доброславци.Има  две   групи.Едната група е малка с деца на  две, три години, а другата група е подготвителна с  деца на четири , пет и шест години .Осигурени са условия за пълноценно отглеждане, възпитание и обучение на децата.Екипът, който работи с децата е квалифициран и амбициозен. Детската градина във филиала предлага   изучаване на английски език и допълнителна образователна дейност- футбол един път седмично срещу заплащане от родителите. Специалист психолог работи с децата, нуждаещи се от психологическа подкрепа.

Тел. за връзка с малката група: 0876391537

Тел. за връзка с голямата група: 0876342646

Тел. за връзка с Директор : 0884 801 731