ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №142 - сграда ул. Хайдушка поляна

Тип:ДГ
Номер:142
Име: - сграда ул. Хайдушка поляна
Директор:Елина Джурджова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Хайдушка поляна", №4
Комуникация:
02 9546020
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 

 

Детската градина е общинска, построена през 1956 год. в гъсто населена част на 
район “Красно село”. Освен с централната сграда,към която от м.септември 2010г.функционират още две групи градината разполага с апартамент на улица “Хайдушка поляна”№ 4,в който се помещава една група.

От 01.08.2016 г. във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование детската градина се преименува от ЦДГ № 114 на ДГ № 142.

От архитектурна и функционална гледна точка градината отговаря на изискванията за 
настаняване на 7 / седем / групи деца разпределени по възрастов признак и по 
желание на родителите.
За децата се гржи екип от квалифицирани педагози, и помощен персонал, повечето 
от които с дълъг стаж в детската градина.
Детското заведение е с богат опит и традиции в областта на предучилищното 
възпитание. Утвърдено, като желана от детето среда,осигуряваща подходящ 
микроклимат за адаптация и растеж, даваща възможност за творческо развитие на 
всяко дете,съобразно своите интереси, среда осигуряваща хуманно отношение и 
уважение към детето, зачитане на детската индивидуалност, развитие на заложбите 
на децата, активно сътрудничество с родителите.
Организирането на живота на децата е съобразено с дневния режим, залегнал в 
Програмата за възпитание на детето от 2 до 7 години.
Отделено е водещо място на подготовката на децата за училище и добра 
приемственост между детската градина и училището.
Целият екип на ДГ № 142 работи за разнообразяване и обогатяване на престоя на 
децата в детската градина чрез игри, развлечения, празници, художествена 
литература.
На двигателно-сетивното развитие е отделено специално място за формиране на 
двигателен опит и култура, умения за самостоятелна двигателна активност, 
развитие на физическата дееспособност чрез разнообразни и достатъчни по 
времетраене форми:
преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации, плуване 
футбол,карате, йога, модерни и народни танци, английски език, приложни изкуства и вокално пеене, ски училище, планинарско училище, детска спортна академия,
морски лагер.
В основата на цялостната дейност на работещите в ДГ № 142 е личността на 
детето и винаги ще търсим най- верния път за обновяване на своята работа в 
съзвучие с новите реалности.