ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №5 Надежда - сграда Връбница 2

Тип:ДГ
Номер:5
Име:Надежда - сграда Връбница 2
Директор:Августина Русева
Район:Връбница
Адрес:гр.София, жк. Връбница - 2, бл. 621, вх. А
Комуникация:
9346610
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1300
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина № 5 "Надежда"се обучават и възпитават деца от две до седем годишна възраст в девет групи. Децата в групите са смесени по възраст. За тях се грижат осемнадесет педагози и девет помощник възпитатели.

Учебно - възпитателният процес се осъществява според държавните образователни стандарти по утвърдена програма.

Педагогическият екип работи за :
- насърчаване на детската активност и творчество
- индивидуален подход и зачитане на детската личност
- социална, познавателна и специална подготовка на шест годишните деца за училище

Три от групите се намират в ж.к. Връбница 1, бл. 510, вх. Б и вх. В, ет. 1.

Първи филиал: смесени възрастови групи - от 2 г. до 7 г.
Две групи - в ж.к. Обеля 1, бл. 102, вх.А и вх. Г, ет. 1.

Втори филиал: смесена възрастова група - от 2 г. до 7 г.
Една група - в ж.к . Връбница 2, бл. 621, вх. А, ет. 1, непосредствено до Северния парк.

Трети филиал: три групи - в ж.к. Обеля 2, бл. 204, вх.Б; бл. 207,  вх. В; бл. 214, вх. Г.

В ДГ 5 "Надежда" за децата се предлагат допълнителни образователни дейности - английски език и състезателни танци.

През учебната 2019/2020 г. групите ще са разпределени както следва:

За Връбница 1, бл. 510 - Три смесени по възраст групи с деца родени:

2016г. - 19 деца,  2015г. - 22 деца, 2014г. - 15 деца, 2013г. - 25 деца

За Обеля 1, бл. 102 - Две смесени по възраст групи с деца родени:

2016г. - 19 деца, 2015г. - 16 деца, 2014г. - 9 деца, 2013г. - 13 деца

За Връбница 2, бл. 621 - Една смесена по възраст група с деца родени:

2016г. - 18 деца, 2015г. - 10 деца, 2014г. - 5 деца, 2013г. - 3 деца

За Обеля 2, бл. 204 - Една първа група с деца родени 2016г. - 27 деца 

За Обеля 2, бл. 207 и бл. 214 - Две смесени по възраст групи с деца родени:

2015г. -21 деца, 2014г. - 10 деца, 2013г. - 18 деца

Записването на класираните деца се извършва в администрацията на ДГ 5 - Връбница 1, бл. 510, вх.Б, ет.1

Допълнителна информация за ДГ 5, може да получите на сайта на детската градина: www.5dg.eu и на тел. 02/ 934 66 10