ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №127 Слънце - полудневна група

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:127
Име:Слънце - полудневна група
Директор:Татяна Бакалова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. Нишава, бл. 116
Комуникация:
9589291 8593157
Информация за родители

 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА В ПОЛУДНЕВНА ГРУПА ПОД ДОПУСТИМИЯ МИНИМУМ ЗА БРОЙ ДЕЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА , ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. ПОЛУДНЕВНАТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА КЪМ ОДЗ №127 НЯМА ДА ФУНКЦИОНИРА. ПОСЕЩАВАЩИТЕ В МОМЕНТА ДЕЦА, КОИТО НЯМА ДА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016Г., ЩЕ БЪДАТ ПРЕНАСОЧЕНИ КЪМ ПОДГОТВИТЕЛНА ЦЕЛОДНЕВНА ГРУПА В ОДЗ №127.