ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №83 Славейче - сграда Требич

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:83
Име:Славейче - сграда Требич
Директор:Диана Трифонова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, кв. Требич, ул. "Леденика", №13
Комуникация:
1298/ 9382751; 8381021
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред600
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                                                                         

   Втората сграда на  ДГ № 83 "СЛАВЕЙЧЕ" ( бивше  ОДЗ №83)   се намира в  двора на 63-то училище'Христо Ботев" в кв. ТРЕБИЧ.

Обособен  е  прекрасен двор  с  детска площадка  за игра, много  зеленина, тревни площи и цветя. През уч. 2018-2019г. бе осъществен Проект "Аз обичам природата и аз участвам " към ПУДДОС,благодарение на който бяха реновирани детските уреди и съоръженияза игра.

В нея работят квалифицирани педагози с дългогодишен опит и стаж.

 Децата ,които подлежат на задължителна  предучилищна подготовка остават в централната сграда на детската градина в кв. Илиянци.

В детската градина по желание на родителите, се предлагат допълнителни образователни дейности по чуждоезиково обучение /английски език/, народни и латино танци, водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на всички класирани деца за филиал / втора сграда/   в кв. Требич  се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА в кв. Илиянци, ул. "Фикус" № 2.

През учебната 2019 / 2020 год.  в  ДГ № 83 "Славейче“/ филиал/се предвижда да функционира една  смесена  група  за деца, родени през 2014 г.; 2015 и 2016г. с  27 деца;

           В ДГ № 83 няма групи за деца СОП.

Местата определени за деца с хронични заболявания се приемат с решение на ТЕЛК  за  хронично заболяване.