ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №108 Детско царство - сграда до бл. 42

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:108
Име:Детско царство - сграда до бл. 42
Директор:Надя Йовчева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" I - до бл. 42,43
Комуникация:
9790840
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,

На 18 май 2020г.  стартира кампанията на I-во класиране по критерии за учебната 2020/2021 година за прием на деца в детските градини.

Записване на децата от 18.05.2020  до  29.05.2020г. Приемането на документи на хартиен носител се носят в основната сграда на ДГ №108 " Детско царство"

                      от   9:00 ч.   до 12:00 ч.    

                      от 13:30 ч.   до 16:30 ч.

Във  връзка със създалото се положение около COVID 19,  

Ви приканвам за спазване правила при събиране на повече хора в закрити пространства. 

Носете  маски и ръкавици.                                        

С  цел  ефективна  работа и недопускане  струпване на  родители при  записване, 

ще бъде организиран персонала на ДГ за пропуск на родителите до канцеларията 

  • Документи, които трябва да предоставите на хартиен носител  при записване

доказват критерии – № 3, 12 (само за дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

  •  По служебен път, ще се проверяват документите по Критерии

№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 и 17 и не е необходимо за тях родителите да представят документи.

 Пожелавам на всички успех!

Основната сграда на ДГ №108 е построена в три етажна сграда в която се помещават 6 градински групи и от 2019г.- 1 яслена група.Детската градина разполага с просторен двор, плувен басейн, отделни кабинети за психолог, физическо възпитание и музикален салон. Доброто отношение към децата и персонала са преоритет във взаимодействието с обществото.

В детската градина работят висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, музиката, изобразителните изкуства и др., които обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи.

За учебната 2020-2021 година ще се приеме две първи група - деца родени 2017г. и една яслена група - деца родени 2018-2019г.

Останалите групи в детската градина са разпределени по следния начин:

- Една втора група-за деца, родени 2016г.

- Една трета подготвителна група  - деца, родени 2015 г.

- Две четвърта подготвителна група - деца, родени 2014г.

Филиал, в който се помещават 4 групи, разположени в просторни занимални с подходящо съвременно детско обзавеждане,прекрасен   прохладен и обезопасен двор и собствена кухня. Сградата е изцяло реконструирана през 2019г

 Останалите групи в детската градина са разпределени по следния начин:

- Една втора група-за деца, родени 2016г.

- Една трета подготвителна група  - деца, родени 2015 г.

- Една четвърта подготвителна група - деца, родени 2014г.

Детска градина №108 " Детско царство" има изграден сайт които маже да посетите на адрес: dg-108.com

В края на 2019г. ДГ №108 кандидатства по проект на МОН за ИКТ и получихме интерактивна дъска и проектор

 

Уважаеми родители, децата Ви ги очакват прекрасни, отговорни и можещи учители.Детска градина 108 -филиал разполага с много добра материална база , приемът на деца се осъществява през ИСОДЗ , а записването става в централната сграда.

  Директор:Н. Йовчева