ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №26 Калина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:26
Име:Калина
Директор:Гергана Делиджашка
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост" 1, зад блок 40
Комуникация:
02/974-46-38
02/974-57-38
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2601
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2180
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ДГ №26 "Калина" започва работа на 03.11.2008г., а е открита официално на 8.12.2008г. с директор Гергана Делиджашка. В нея се възпитават и отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст. Групите в детската градина са шест на брой - 2 яслени и 4 градински. Броят на децата в групите по година на раждане е както следва:

- родени 2017г.- 25 деца

- родени 2016г. - 35 деца

- родени 2015г. - 37 деца

- родени 2014г. - 34 деца

- родени 2013г. - 38 деца

- родени 2012г. - 24 деца

Всяка група се състои от общо помещение където се провежда възпитанието,  обучението, храненето и игрите. Има спално помещение, санитарна част и кухненски бокс.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

ДГ №26 "Калина" участва в следните проекти:

1. ПМС №129  за подпомагане на физическото възпитание и спорта

2 "Училищно мляко" и "Училищен плод"

3. "Зелена София"

Освен стандартните учебно-възпитателни дейности, градината предлага и ДОД:

- народни танци

- приложно изкуство

- балет

- футбол

- англииски език

Линк към сайта на детската градина: www.dgkalina.bg