ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №181 Радост

Тип:ДГ
Номер:181
Име:Радост
Директор:Камелия Младенова
Район:Панчарево
Адрес:с.Железница, ул. "Плана планина", № 26
Комуникация:
9927654

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред900
Хронични заболявания020
СОП010
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група4--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред12--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДГ№181”Радост” за първи път посреща своите малки възпитаници през 1983 г.,когато се закупува двуетажна частна къща с двор от бившия РНС ”9 септември”. Помещенията на двата етажа  основно се преобразуват в две занимални, сервизни помещения, дирекция, медицински кабинет, котелно помещение и кухненски блок, намиращ се в двора на 191 ОУ.

Днес ДГ №181”Радост” има своето утвърдено място като институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  в две смесени групи около 50 деца,  от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.              

В детската градина работи екип от: директор с група, 3 учители, 2 помощник-възпитатели, 1 готвач, 1 огняр, 1 ЗАС, 0,250 счетоводител, 0,125 касиер-счетоводство и 0,5 медицинска сестра.

ДГ№181”Радост”е:

•      Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

•      Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

•      Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

ДГ №181 "Радост"  ще   работи с две  смесени групи деца  през уч.2019/2020г.:

II смесена група-25 деца

ПГ смесена - 26 деца

Реализиращ проект:Националната кампания„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

Допълнителни образователни дейности – няма. Няма назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образованиe.

сайт на ДГ: www.181dg.com