ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №181 Радост

Тип:ДГ
Номер:181
Име:Радост
Директор:Камелия Младенова
Район:Панчарево
Адрес:с.Железница, ул. "Плана планина", № 26
Комуникация:
9927654
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1501
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група4--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ№181”Радост” за първи път посреща своите малки възпитаници през 1983 г.,когато се закупува двуетажна частна къща с двор от бившия РНС ”9 септември”. Помещенията на двата етажа  основно се преобразуват в две занимални, сервизни помещения, дирекция, медицински кабинет, котелно помещение и кухненски блок, намиращ се в двора на 191 ОУ.

Днес ДГ №181”Радост” има своето утвърдено място като институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  в две смесени групи около 50 деца,  от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.              

 Сградата е санирана, отоплението е локално. Материално–техническата и дидактична база е много добра, отговаряща на съвременните изисквания. Интериорът е естетически издържан и функционално организиран, жизнената среда на децата отговаря на ергономичните норми и изискванията за безопасност, естетика и комфорт.  Дворното пространство е с много зеленина, дървета, цветни алеи, има площадки за игри на открито, оборудвани с различни детски игрови съоръжения и места за отдих.

В детската градина работи екип от: директор с група, 3 учители, 2 помощник-възпитатели, 1 готвач, 1 огняр, 1 ЗАС, 0,250 счетоводител, 0,125 касиер-счетоводство и 0,5 медицинска сестра.

ДГ№181”Радост”е:

•      Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

•      Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

•      Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

През учебната 2018/2019г. ДГ№181"Радост" работи с две смесени групи деца, както следва:

 ПГ смесена група - 25 бр. : 2012г. - 10 деца, 2013г. - 14 деца и 2014г.-1 дете

 Втора/смесена/ група - 24 бр.:2014г. - 7деца, 2015г. -9деца и 2016г. - 8 деца

През учебната 2019/2020 г. ДГ №181 "Радост" ще работи с две групи деца по 25 бр., от които: 

Подготвителна смесена група с деца родени 2013 г. и 2014г. 

Втора смесена група с деца родени 2015 г. и 2016 г.

 При незапълнени места от тези набори, ще има възможност да се приемат деца, родени първо полугодие на 2017г.

Допълнителни образователни дейности – няма. Няма назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образованиe.

сайт на ДГ: www.181dg.com