ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №176 Зорница - филиал с. Волуяк

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:176
Име:Зорница - филиал с. Волуяк
Директор:Росица Манова
Район:Връбница
Адрес:с.Волуяк, ул. "Зорница", №42
Комуникация:
9989041

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред400
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2300
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №176 "Зорница" е открита със Заповед № РД-09-304/7.05.2012г. на Кмета на Столична община. Обслужва двете села - Волуяк и Мрамор и обединява детските градини в тях. Капацитетът на детската градина е около двеста деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас. Разпределени са в шест градински и една яслена група. Основната сграда на ДГ №176 е в с. Мрамор с четири групи. Филиалът в с. Волуяк  е новопостроена детска градина, разполагаща със съвременна и функционална материална база, физкултурен салон и музикален салон. 
Детската градина разполага с просторни дворове с разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група.

За децата се грижат 12 учители, 1 учител по музика, 8 помощник-възпитатели и 4 медицински сестри.
Учебно-възпитателният процес се осъществява съгласно държавните образователни стандарти по утвърдена програма.

Педагогическият екип работи за:
- гарантиране значимостта на детството;
- поставяне на детето в центъра на педагогическия процес;
- целенасочена предучилищна подготовка.

По желание на родителите децата посещават допълнителни образователни дейности:
- английски език;
- народни танци;
- изобразителни изкуство;
- футбол.

 

Уважаеми родители!

Записването на класираните деца за учебната 2020/2021 година ще се извършва в двете детски градини по определен график:

понеделник, сряда, петък  от   9.00  до 12.00ч. в с. Мрамор

понеделник, сряда, петък  от 13.00  до 15.00ч. в с. Волуяк

вторник и четвъртък  от   9.00 до 12.00ч. в с. Волуяк

вторник и четвъртък  от 13.00 до 15.00ч. в с. Мрамор

Очакваме Ви !

Допълнителна информация за ДГ №176 "Зорница" може да получите на сайта на детската градина: 176.odz-bg.com и на тел.:

- 02/998 23 72
- 02/998 90 41
- 0884 80 17 15