ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №107 Бон-бон

Тип:ДГ
Номер:107
Име:Бон-бон
Директор:Елза Михайлова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Григор Пърличев" № 10
Комуникация:
02/9521797

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред0220
Хронични заболявания030
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред3020
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред25--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 

 

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 107”Бон-бон”
                                ПРИЕМ М. СЕПТЕМВРИ 201
8г.
1
2.05.2018г. /събота/
Публикуване на резултати от първо класиране
- по e-mail на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ

14.05.18г. - 25.05.18г.
Записване на децата, приети на първо класиране
Записването се извършва  всеки работен ден от 8.30ч. до17.00 ч. в канцеларията на ДГ № 107
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление от родителя - бланка, която може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ
3. Всички документи, посочени в заявлението за записване.
При записването родителят се запознава с Правилника за дейността на детската градина и Правилника за вътрешния ред.