ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №107 Бон-бон

Тип:ДГ
Номер:107
Име:Бон-бон
Директор:Карина Бояджиева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Григор Пърличев" № 10
Комуникация:
02/9521797

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред30--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ГР А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА  №107 ”Бон-бон”за Набор 2017г.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

Всеки работен ден 8,30 -15.00

за периода 18 май 2020г.   -   29 май 2020г.  

 Необходими документи - заявление от родителя  и всички документи, посочени в заявлението.

 Допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

 Записването на приетите деца  ще се изършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.