ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №67 Чучулига

Тип:ДГ
Номер:67
Име:Чучулига
Директор:Олга Иванова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Бъкстон", № 16
Комуникация:
02/8563057

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред25--
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА КЛАСИРАНИ В ДГ №67 НАБОР 2017
ПРИЕМ М. СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

 от 18 май 2020г. - 29 май 2020 г.

 от 9,00 - 16,30 часа 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ или на място при директора на ДГ №67. 
2. Оригинални документи 
- удостоверение за раждане на детето
- лични  карти  на родителите /или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице/
3. Допълнителни документи според критериите. Списък на вида и съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване, е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи"

 

При записване родителят се запознава с:  

1. Правилник за дейността на детската градина. 

2. Списък на медицинските изследвания и документи за прием. 
 

 

 

Детска градина №67 е открита през 1964 г. Намира се в близост до планината Витоша.

В детската градина функционират пет градински групи, четири в централната сграда и една в блок №8.

Материалната база на детската градина е в много добро състояние. Помещенията са слънчеви и просторни. Всяка група има самостоятелна занималня, спалня, гардеробна и санитарни помещения. Дворът е добре озеленен, има обособени площадки за игра за всяка група.

ДГ №67 е детската градина, където всяко дете намира своето място. Екип от квалифицирани педагози с любов и внимание води всяко дете по пътя на знанието за реализиране на индивидуалните му заложби, развитие на потенциала му и възпитаване в общочовешките ценности.

По желание на родителите се предлагат следните допълнителни дейности:
* ранно чуждоезиково обучение по английски език
* латиноамерикански, спортни и модерни танци
* футбол