ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №194 Милувка

Тип:ДГ
Номер:194
Име:Милувка
Директор:Галина Христова
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, Овче поле, №123
Комуникация:
8310324 8310224

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания220
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред40--
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

Бяхме ЦДГ № 65 "Милувка" от 1964година. Сега е Детска градина 194 "Милувка" разположена между ул. "Овче поле" - "Одрин"- "Пиротска" и "Симеон" в
тухлена южна сграда с 4 дка двор и обособени площадки. Има разкрити 5 възрастови групи за деца от 3 годишна възраст до 7 години.

За учебната 2018/2019 година в набор 2015 год има по списък 34 деца,набор 2014 год.31 деца, в набор 2013 са две групи и общо 60 деца и набор 2012 год 27 деца.

ДГ № 194 "Милувка" осигурява бърза адаптация и добра подготовка за училище на децата. Работим по 129 ПМС за физическото укрепване и двигателната активност на децата и с Държавен фонд "Земеделие" за подпомагане храненето на децата с безплатен плод и зеленчук и млечни продукти през учебната година.
  В детската градина има регистрирано Сдружение "Училищно настоятелство при ЦДГ 65 -Милувка" ЕИК 175694301, Ф.Д. №284/2009 на СГС Банкова сметка: BG76SOMB91301046909901 BIC SOMBGSF, и Обществен съвет

Осигурени са по желание на деца и родители допълнителни образователни дейности след обяд : английски език, танци,футбол, приложни изкуства.

страница:www.cdg65.com   cdg_65@abv.bg, dg_194@abv.bg

 тел.028310324 0884801432 - Христова