ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №5 Надежда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:5
Име:Надежда
Директор:Августина Русева
Район:Връбница
Адрес:гр.София, кв. "Връбница" I ч. бл. 510 А,Б
Комуникация:
9346610

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1800
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1400
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред24--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Столична община

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ!

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г., ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДГ 5, НА АДРЕС:

Ж.К. "ВРЪБНИЦА" 1, БЛ. 510, ВХ. Б, ЕТ. 1., ОТ 9.00 Ч. ДО 12.00 Ч. И ОТ 13.00 Ч. ДО 15.00 Ч.,

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН.

ТЕЛ. 02/934 66 10


Детска градина № 5 "Надежда"се обучават и възпитават деца от две до седем годишна възраст в девет групи. Децата в групите са смесени по възраст. За тях се грижат осемнадесет педагози и девет помощник възпитатели.

Учебно - възпитателният процес се осъществява според държавните образователни стандарти по утвърдена програма.

Педагогическият екип работи за :
- насърчаване на детската активност и творчество
- индивидуален подход и зачитане на детската личност
- социална, познавателна и специална подготовка на шест годишните деца за училище

Три от групите се намират в ж.к. Връбница 1, бл. 510, вх. Б и вх. В, ет. 1.

Първи филиал: смесени възрастови групи - от 2 г. до 7 г.
Две групи - в ж.к. Обеля 1, бл. 102, вх.А и вх. Г, ет. 1.

Втори филиал: смесена възрастова група - от 2 г. до 7 г.
Една група - в ж.к . Връбница 2, бл. 621, вх. А, ет. 1, непосредствено до Северния парк.

Трети филиал: три групи - в ж.к. Обеля 2, бл. 204, вх.Б; бл. 207,  вх. В; бл. 214, вх. Г.

В ДГ 5 "Надежда" за децата се предлагат допълнителни образователни дейности - английски език и състезателни танци.

 

Допълнителна информация за ДГ 5, може да получите на сайта на детската градина: www.5dg.eu и на тел. 02/ 934 66 10