ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №90 Веса Паспалеева (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:90
Име:Веса Паспалеева
Директор:Катя Йорданова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Иван Момчилов" , №44
Комуникация:
02/9382856
02/9382918
02/9360464

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3703
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред3600
Хронични заболявания120
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2510
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред40--
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение №90 (ОДЗ №90) се преименува на Детска градина №90 "Веса Паспалеева" (ДГ №90 "Веса Паспалеева").

ДГ № 90 „Веса Паспалеева“ е детско заведение с цел обучение и възпитание на деца от 10 месеца до постъпване в първи клас. В централната сграда функционират 2 яслени и 6 градински групи, а в сградата на ул. „Бял люляк“ №19 – 1 яслена и 3 градински групи.  

ДГ №90 разполага със съвременна материална и дидактична база с функционални помещения, с обособени разнообразни кътове за занимания и игри, с плувен басейн, музикален и физкултурен салон, кабинет за чуждоезиково обучение и проектна дейност, логопедични кабинети в двете сгради, кабинет по безопасност на движението, с големи дворове с много зеленина и площадки за игрите на децата от всички групи.

Детското заведение осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето; гарантира неговите права; приобщава го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.

Тук децата получават сигурност, топлина, подкрепа, уважение и пълноценно общуване, право на избор и изява.

За децата се грижи висококвалифициран персонал, който осигурява възможност те да изживеят неповторимостта на детството си, заобиколени от обич и всеотдайност.  Приоритет на екипа е усъвършенстването на преподавателските технологии и практики, стимулиращи развитието на детските компетентности и самостоятелност; участие в проектна дейност.

Възпитателно-образователната работа с яслените групи се провежда от педагог.

В детското заведение има осигурен ресурсен учител, логопед и психолог, които осъществяват индивидуална и групова корекционна и възпитателна работа. Осигурен е допълнително помощник-възпитател с квалификация "Помощник на учителя" за градинска група - деца родени 2016 г.

Сред основните приоритети в работата на ДГ №90 са:

- съхраняване уникалността на детството;

- създаване на оптимални условия за учебна дейност и подготовка на децата за постъпване в първи клас;

- взаимодействие и партньорство между екипа на детското заведение и семейството чрез Консултативен кабинет за родители и Обществен съвет.

През учебната 2020/2021 г. детската градина ще функционира с 3 яслени и 9 градински групи.

            3 групи  деца, родени 2018 г.

            2 групи  деца, родени 2017 г.

            1 група  деца, родени 2016 г.

            3 групи  деца, родени 2015 г.

            3 групи  деца, родени 2014 г.

Децата, родени 2018 г. приети за учебната 2020/2021 г. в яслена група в централна сграда на ДГ 90 ще посещават яслена група в централна сграда, а от учебната 2021/2022 г. ще посещават градинска група във филиал „Бял люляк“.

             Децата, родени 2018 г. , които са приети през уч. 2019/2020 г. и посещават яслени групи „Калинка” и „Пеперудка”, остават в централна сграда в градинска група през учебната 2021/2022 г.

           Проектите, които се реализират в ДГ № 90  са:

  1. Проект по НП „Развитие на системата за предучилищното образование“
  2. Проект „ MOVE UP“
  3. Проект „Здравословните храни познаваме, спортуваме и се забавляваме“
  4. Проект „Деца и ученици ръка за ръка в интеркултурна среда“
  5. Проект „Приятели  на колела”

Актуална информация  за детското заведение може да намерите и  на нашата интернет страница 90.dgradina.eu

 

                                                                       ДИРЕКТОР: КАТЯ ЙОРДАНОВА