ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №147 Славейче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:147
Име:Славейче
Директор:Първолета Петрова
Район:Кремиковци
Адрес:с.Горни Богров, ул. "Трайчо Костов" № 1
Комуникация:
9943415

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред901
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1370
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1420
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред530
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 147 "Славейче"се намира в с. Горни Богров , на територията на район "Кремиковци".Филиала на ДГ се намира в с. Яна. Във двете сгради  се отглеждат ,обучават и възпитават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас.През учебната 2019/2020 година децата са разпределени  в четири смесени групи - 2 първи и 2 ПГ  / първа и ПГ в основната сграда и първа и ПГ във филиала/: Първа смесена група / 2,и 3 ,3,6 годишни деца , родени през втората половина на 2015 , родени 2016 и 2017 год./ и Подготвителна смесена група / 5 и  6 годишни деца родени 2013 , 2014 и през първата половина  на 2015  год /. В ДГ се осигуряват: физическо,духовно и социално развитие на децата. Развитие на индивидуалността,стимулират се творческите им заложби. Децата придобиват нови знания,умения и навици.В ДГ са  осигурени уважение,сигурност и свобода за всяко дете,зачитане на неговите права и неговото  достойнство. Децата се възпитават в дух на толерантност и сътрудничество,на приобщаване към българската култура и традиция и общочовешките ценности.Получават и добра подготовка  по всички образователни направления за постъпването им  в първи клас.

 

 

 

                                                                Директор:П.Петрова

СЪОБЩЕНИЕ!

 

ДГ № 147 "Славейче" съобщава на всички родители,чийто деца посещават детската градина  , на  класирани и новозаписани в с. Горни Богров , че от 01.10.2019 год. ще работи с деца .