ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №151 Леда Милева (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:151
Име:Леда Милева
Директор:д-р Вяра Богатева
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Мърфи", №1
Комуникация:
cdg151@abv.bg
02/9440190

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1208
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1900
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1440
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

 

На Вниманието на родителите , на децата посещаващи ДГ № 151"Леда Милева"

 

Във връзка с актуализиране на информацията за родители в информационната система на детските градини:

 

Брой групи в детската градина по година на раждане:

набор 2017г. - 1 група

набор 2016г. - 1 група

набор 2015г. - 2 групи

набор 2014 г. - 2 групи

набор 2013г- 1 група

набор 2012г. - 1 група

Брой деца в групите по раждане

Първа яслена – 24 бр. деца набор2017г. и 5 бр. набор 2016г., втора яслена – 24 бр. деца набор 2016г., първа „А“ гр. Група – 25 бр. деца набор 2015г. и 3 бр. 2016г., първа „Б“ гр.група -  32 бр. деца набор 2015г. и 3 бр. 2016г., втора „А“ гр.група – 28 бр. деца набор 2014г. , 2 бр. 2015г, 1 бр. 2013г., втора „Б“ – 27 бр. деца набор 2014г. , 1 бр. 2013г. и 1 бр. 2015г., ПГ 5 г. – 27 бр.  набор 2013г. и 3 бр.  2014г., ПГ6г. – 30 бр. 2012г. , 2 бр. – 2013г.

 

Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование

Ресурсен учител  от Център за приобщаващо образование

Проекти, които се реализират от детската градина

ПМС 129, Спортен проект „Спорта здраве  за физиката и психиката на подрастващите“ , с цел изграждане на необходимост от двигателна активност в начин на живот.

Директор ДГ 151"Леда Милева": Мирела Гошкарян