ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №147 Славейче - филиал с. Яна

Тип:ДГ
Номер:147
Име:Славейче - филиал с. Яна
Директор:Първолета Петрова
Район:Кремиковци
Адрес:с.Яна, ул. "Райна Княгиня" № 4
Комуникация:
9943415

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1100
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред310
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред910
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1120
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред6--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 
ДГ № 147 "Славейче"- филиал с.Яна се намира на територията на район "Кремиковци" -Столична община. В нея се отглеждат,възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. В момента във филиала има сформирани две смесени групи : - Първа  /3 и 4  годишни деца  родени 2014 ,2015 год../ и Подготвителна смесена група : - 5 и 6 годишни деца родени  2012 , 2013 и началото на 2014 година

В ДГ се осигуряват за децата: физическо,духовно и социално развитие.Развитие на индивидуалността,стимулират се творческите им заложби.Децата придобиват нови знания,умения и навици.Осигурени са уважение,сигурност и свобода за всяко дете независимо от пол,раса и етност.Зачитат се неговите права и достойнство.Деца се възпитават вдух на толерантност и сътрудничество , на приобщаване към българската култура и традиции и общочовешките ценности.

 

                Директор : П.Петрова