ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №159 Олимпийче

Тип:ДГ
Номер:159
Име:Олимпийче
Директор:Петя Петрова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Гладстон", №38
Комуникация:
02/9885683 02/9883077
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за уч.2020/2021г. ще се извършва от директора на ДГ№ 159 "Олимпийче" в определените от ИСОДЗ срокове.  Всеки работен ден от 9,00 до 15.00 часа в сградата на ул. "Уилям Гладстон"№ 38, при стриктно спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър.

 

 

Уважаеми родители, при записване трябва да се представят и имунизациите на детето.

  В ДГ № 159 "Олимпийче" има сформирани 4 групи по години на раждане.

Първа 2015г. - 30 деца.

Втора 2014г. - 34 деца.

Подготвителна 5-год. - 32 деца.

Подготвителна 6- год.- 30 деца.

 От 01.10.2018г.поради намаляване броя на децата в логопедична група, беше съкратена.Децата бяха разпределени по възрастов признак в останалите групи.

В детската градина има назначен логопед, психолог и ресурсен учител от РЦПППО и помощник на учителя. 

В момента не работим по конкретен проект.

Повече за нас може да научите на сайта на детската градина: cdg12.com 

В ДГ № 159 има следните допълнителни образователни дейности:

- английски език ;

- танци;

- приложно;

- футбол;

- йога;

 

  Елате при нас и ще откриете много забавни игри и нови приятели!