ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №159 Олимпийче

Тип:ДГ
Номер:159
Име:Олимпийче
Директор:Албена Алипиева-Герова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Гладстон", №38
Комуникация:
02/9885683 02/9883070
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,

  В ДГ № 159 "Олимпийче" има сформирани 4 групи по години на раждане.

Първа група 2017г. -     27  деца целодневна форма на обучение и 2 на почасова форма на обучение

Втора група 2016г. -     28 деца.

Подготвителна 5-год. - 27 деца.

Подготвителна 6- год.- 28 деца.

 

В детската градина в партньорство с РЦПППО работи специалист - ресурсен учител. 

В момента не работим по конкретен проект.

В ДГ № 159 има следните допълнителни образователни дейности:

- английски език ;

- народни танци;

- приложно изкуство;

- футбол;

- йога;

 

  Елате при нас и ще откриете много забавни игри и нови приятели!