ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №119 Детска планета (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:119
Име:Детска планета
Директор:Христина Стратиева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Брегалница", № 26
Комуникация:
8293846
9201266
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2401
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

НА ДГ№119 „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“

 ОСНОВНА СГРАДА

гр. София, п.к. 1303, ул. „Брегалница“ №26

сл. тел.: 028293846, 029201266

Приемно време: Вторник:от 15.00ч. до 17.00ч.

Консултации с родители: Петък от 9,00 ч. до 12,00 ч.

 

СГРАДА – 2

гр. София, п.к. 1379, ул. „Гюешево“ №78

сл. Тел.: 024422261, 024444022

Приемно време: Понеделник: от 15.00ч. до 17.00 ч.

Консултации с родители: Четвъртък: от 9.00ч. до 12.00ч.

 

ДГ№119 "Детска планета", район "Възраждане", Столична община се състои от две сгради:

- Основна сграда с четири възрастови групи от 3 до 7 годишна възраст, на административен адрес: гр. София, район "Възраждане", ул. "Брегалница" №26:

Една първа възрастова група

Една втора възрастова група

Една трета подготвителна възрастова група

Една четвърта подготвителна възрастова група

- Сграда 2 със седем възрастови групи с деца от 3 до 7 годишна възраст и една яслена група с деца от 2 до 3 годишна възраст, на административен адрес: гр. София, район "Възраждане", ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево" №78:

ДГ№119 "Детска планета" е елитна детска градина, работеща съобразно държавните образователни стандарти, отворена към всички най-модерни форми на
дейности с децата, за пълноценната им духовно-личностна изява.
Педагозите са насочени към позитивна комуникация с децата и техните семейства, вярват в способностите, стимулират развитието на интересите и постигането на
целите от всяко дете, укрепват в подрастващите чувството за самоувереност и самоуважение.
Искрено вярваме, че съвместно с родителите можем да бъдем полезни и да дадем успешна перспектива на нашите деца!

Сайт на ДГ№119 "Детска планета": cdg119.idwebbg.com

Документи за записване:

1. Заявление по образец /ИСОДЗ/;

2. Всички посочени в заявлението документи;

Документи за постъпване:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Здравна карта за дете, с нанесени данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр.45 от 2005г./ и/или прикрепен към нея имунизационен паспорт на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Необходими вещи:

1. Раничка с резервни дрехи, бельо, чорапи, по желание - мокри кърпи;

2. Пижама според сезона;

3. Пантофи с гумирана подметка и залепващо закопчаване;

4. Шише за вода - 500 мл. надписано с етикет.

5. За първа градинска група - протектор за матрак - 140/70 см.