ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №119 Детска планета (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:119
Име:Детска планета
Директор:Христина Стратиева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Брегалница", № 26
Комуникация:
8293846
9201266

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2201
Хронични заболявания020
СОП110
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за учебната 2020-2021 година ще се извършва само в основната сграда с административен адрес:

гр. София, ул. "Брегалница" №26

всеки работен ден считано от 18.05.2020г. до заемане на всички свободни места на първо, второ и следващи класирания

от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

Родителите задължително трябва да са с предпазни средства - маска и ръкавици.

Необходими документи:

1. Заявление за записване /изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ/, а при невъзможност се предоставя на място от ДГ№119 "Детска планета".

2. Оригиинал на:

- Удостоверение за раждане на детето;

- Лични карти на родителите;

- Служебни бележки на родителите издадени от работодателя за месторабота;

- Трудовите книжки

- Ако се изисква - данъчна декларация заверена в НАП или друг вид служебна книжка

- Документи удостоверяващи предимства.

 

Съобщение за заплащане на такси за основна сграда на ДГ№119 „Детска планета“ на ул. "Брегалница" №26

30 март, 2020г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствия в детската градина, до приключване на извънредното положение ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ №119 „Детска планета“.

Моля да попълвате коректно данните за:

- наименованието на сградата /основна сграда /;

- наименованието на групата

Групите в основната сграда се наричат:

Първа самостоятелна

Втора самостоятелна

Трета самостоятелна

Четвърта самостоятелна

Неплатените такси от месец февруари се заплащат заедно с таксата за месец март.

Информация за дължимата сума за Вашето дете може да получите по телефон или имейл от касиера на основна сграда:

-        Основна сграда на ул. „Брегалница“ №26:

Касиер: Лиляна Ботева, имейл: liliib@abv.bg, тел.: 0889320351

Банкова сметка и атрибути за платежно нареждане:

ДГ №119“Детска планета“

гр. София

ул. „Брегалница“ №26

ЕИК: 000666988

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА

BIG:    SOMBBGSF

IBAN:  BG04SOMB91303143100500

           В бланката задължително се посочват сумата, трите имена на детето, групата, сградата която посещава и месеца, за който се внася таксата.

 Суми за допълнителни образователни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

         Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава с 10 дни.

 Платежно – Образец на вносна бележка за заплащане на такса за ДГ№119 "Детска планета" е качено на сайта на ДГ№119 "Детска планета": cdg119.idwebbg.com

ДГ№119 "Детска планета" е с изградени традиции и утвърден добър подход на възпитание и обучение на децата цели 60 години.

Детската градина има 1 група - ясла за деца от 2 до 3 годишна възраст и 7 групи за деца от 3 до 7 годишна възраст, за
които се грижи квалифициран педагогически, административен и помощен персонал.

Разполага с физкултурен и музикален салон, с голям и озеленен двор.

Децата се бучават по утвърдените програми на МОН и познавателни книжки от лицензирани издатели.

По желание на децата и техните родителите се организират групи за участие в допълнителни образователни дейности:

Английски език, Характерни танци на народите, Футбол и Логопед.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА НА ДГ№119 „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“:

ОСНОВНА СГРАДА

гр. София, п.к. 1303, ул. „Брегалница“ №26

сл. тел.: 028293846, 029201266

Приемно време: Вторник:от 15.00ч. до 17.00ч.

Консултации с родители: Петък от 9,00 ч. до 12,00 ч.

СГРАДА – 2

гр. София, п.к. 1379, ул. „Гюешево“ №78

сл. Тел.: 024422261, 024444022

Приемно време: Понеделник: от 15.00ч. до 17.00 ч.

Консултации с родители: Четвъртък: от 9.00ч. до 12.00ч.

Документи за записване:

1. Заявление по образец /ИСОДЗ/;

2. Всички посочени в заявлението документи;

Документи за постъпване:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Здравна карта за дете, с нанесени данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр.45 от 2005г./ и/или прикрепен към нея имунизационен паспорт на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Необходими вещи:

1. Раничка с резервни дрехи, бельо, чорапи, по желание - мокри кърпи;

2. Пижама според сезона;

3. Пантофи с гумирана подметка и залепващо закопчаване;

4. Шише за вода - 500 мл. надписано с етикет.

5. За ясла и първа градинска групи - протектор за матрак - 140/70 см.