ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №111 Корабче

Тип:ДГ
Номер:111
Име:Корабче
Директор:Пенка Вутева-Евстатиева
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Кораб планина", №42
Комуникация:
8623148

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред25--
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №111 "Корабче" е открита през петдесетте години на миналия век като "Детски дом в Месност Лозенец кв. 182".

Помещавала се е в къща.

През 1961 година започва строителството на настоящата сграда. Тя е отворена за деца през месец Ноември 1963 година

с четири групи, четири площодки за игра, зелени площи с дървета и цетя.

За рождена дата на детската градина сме избрали 22.11.1963г. Всяка година на тази дата децата празнуват рождения дан на своята детска градина.

В детската градина се отглеждат над сто деца. Образователната дейност се провежда в съотвествие с държавните образователни стандарти

за предучилищно възпитание от осем квалифицирани педагози, учител по музика и психолог. Осигурено е целодневно медицинско обслужване,

денонощна охрана и видеонаблюдение.

Децата са разпределени в четири възрастови групи.

Разпределение на групите през учебната 2020/2021 година.

Първа възрастова група - деца радени 2017 година.

Втора възрастова група - деца родени 2016 година.

Трета възрастова група - деца родени 2015 година

Четвърта възрастова група - деца родени 2014 година.

В детската градина се предлагат следните допълнителни образователни дейности -

обучение по английски език, народни танци, латиноамерикански и модерни танци, футбол и плуване.

Сайт на детската градина: https://korabche.com

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА В ДГ № 111 "КОРАБЧЕ" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление от родителя - бланка генерирана в ИСОДЗ.

2.Всички документи посочени в генерираното заявление.

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ РОДИТЕЛЯТ СЕ ЗАПОЗНАВА С:

- правилника за дейността на детската градина;

- списък на медицинските документи и изследвания за постъпване в детска градина.

 

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА 

ОТ 18.05.2020 ДО 28.05.2020г..

ОТ 09.00 ЧАСА ДО 14.00 ЧАСА

НА 29.05.2020г. ДО 16.00 ЧАСА