ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №135 Мое детство

Тип:ДГ
Номер:135
Име:Мое детство
Директор:Галина Иванова
Район:Нови Искър
Адрес:гр.Нови Искър, ул. "Варна", № 1
Комуникация:
9917269

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред13--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

"ДГ№135"Мое детство" обявявя прием за учебната 2019/2020г.
Новоприетите и вече посещаващите деца ще бъдат разпределени както следва:
родени 2018г.-яслена грура
родени 2017г.-Іа група
родени 2016г.-Ігрупа
родени 2015г.-ІІ група
родени 2014г.-ІІІ група
родени 2013г.-ІV група

Класираните и записани деца ще постъпят в детското заедение когато новата сграда бъде напълно завършена и пусната в експлоатация."

 

Записването на новоприетите деца става  на адрес:гр.Нови Искър ул."Кременица"№18

тел.:0884801726