ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи)

Тип:ДГ (с логопедични групи)
Номер:134
Име:Любопитко
Директор:Ирина Якимова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Урвич" № 14
Комуникация:
9522919

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1607
Хронични заболявания000
СОП110
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП1200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1600
Хронични заболявания100
СОП2100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2100
Хронични заболявания120
СОП2400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред6--
Хронични заболявания000
СОП2300
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми Родители,

        Детска градина № 134 "Любопитко" е общинска детска градина с богата история и утвърдени традиции в предучилищното образование и логопедичната терапия на деца с езиково-говорни нарушения.

        Детската градина е създадена през 1966 година с Решение № VI-Б-1454/13.10.1966 г. на Столична община като Логопедична детска градина. След построяването на новата сграда, в детската градина са сформирани и масови групи за деца от 3 до 6 годишна възраст.

        ДГ № 134 "Любопитко" се намира в един от най-зелените квартали на София - квартал "Хиподрума". Големият и красив двор на градината е част от парка на Културен дом "Красно село". Добрата локация на детската градина я прави лесно достъпна от различните квартали на столицата.

        През учебната 2020/2021 г. в ДГ № 134 ще функционират 8 групи - 4 масови целодневни групи /от всеки набор по една група/ и 4  специални групи за деца с езиково-говорни нарушения /от всеки набор по една група/. Документи за приема на деца в специалните групи се подават на място в детската градина целогодишно. Но класирането и записването на децата се извършва след издадено становище от ЕПЛР и директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в зависимост от свободните места в  специалните  групи.

        За следващата учебна година ще се осъществи прием по общ ред, както следва:

     I-ва група /набор 2017/ - изцяло нова група, обявен прием за 25 деца

     За масовите целодневни групи се кандидатства през ИСОДЗ при обявяване на свободните места.

Записването на класираните деца за I-ва група /набор 2017/ с прием по общ ред ще се извърши в периода 18.05.2020 г. - 29.05.2020 г. между 9 и 17 часа в сградата на детската градина.

        Детска градина № 134 "Любопитко" предлага:

 • Целодневни грижи за децата в специалните групи при малък брой деца /11 деца/.
 • Индивидуална логопедична работа с всяко дете, което е на допълнителна подкрепа.
 • Непрекъснат групов терапевтичен процес, насочен към овладяване и развитие на речевите умения на децата в специалните групи.
 • Общообразователна подготовка по програмна система, съобразена с Държавните образователни стандарти във всички групи в детската градина.
 • Монтесори стая, където се работи с децата от специалните групи;
 • Съвременни и иновативни методи на обучение във всички групи- работа с интерактивна дъска, мултимедия, образователен и терапевтичен софтуер и др.
 • Психологична и логопедична диагностика.
 • Консултации, диагностика и терапевтична работа с психолог.
 • Допълнителна подкрепа от ресурсен учител /когато такава е препоръчана от ЕПЛР на РЦПППО/.
 • Музикални  и логоритмични занимания с децата във всички групи.
 • Спортни и оздравителни мероприятия - спортни празници, походи в планината, зелено училище, ски училище, спортна академия и др.
 • Разнообразни допълнителни дейности /приложни изкуства, танци, английски и др./ по желание на родителите.
 • Празници, културни мероприятия и развлечения за децата.
 • Нова и богата материална база – голям физкултурен и музикален салон, детска библиотека, външна детска фитнес площадка, футболно игрище на двора, площадка по БДП, нови площадки на двора с дървени уреди, люлки, пързалки и места за отдих.
 • Ежедневен престой на децата на открито.
 • Здравословна кухня с четири хранения на ден: сутрешна закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска.
 • Ежедневно здравно обслужване от медицинска сестра.
 • Биоградинка, в която децата сами отглеждат зеленчуци.

       В ДГ № 134  обучението е гъвкаво и съобразено с особеностите, потребностите и интересите на всяко дете. При нас децата се научават да общуват, развиват увереност в своите възможности, научават се да бъдат толерантни и да уважават различието на другите. С децата работи екип от висококвалифицирани педагогически специалисти – учители предучилищна педагогика, учител по музика,  специални педагози, логопеди, ресурсен учител и психолог.

       ВАЖНО!!!

          Обявените свободни места в системата са за масови групи, а не логопедични!