ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №95 Омайниче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:95
Име:Омайниче
Директор:Мая Гергова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Тома Давидов", № 3
Комуникация:
9277455 9275390
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2700
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

В А Ж Н О !  


Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:
- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да да попълнят декларация за споделена отговорност, която ще има на всеки вход за група в 95 ДГ “Омайниче".

Желая ви здрава и спокойна учебна година!

От ръководството

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  З А  У Ч Е Б Н А Т А  2020/2021


Записването на децата , класирани в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ" , за уч. 2020/2021 г. ще се извършва 

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10.00 ДО 16.00 ЧАСА,  в определените от ИСОДЗ срокове.

Родителите ще бъдат допускани в сградата на детската градина САМО  с маски и собствен химикал за писане !!!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ ЗДРАВЕ И УСПЕХ!

МАЯ ГЕРГОВА, ДИРЕКТОР

 

Уважаеми родители,

При всяка кампания за прием, с класиране през месец май, в ДГ №95 "ОМАЙНИЧЕ" се обявяват свободни места САМО за 1-ва ясла! През следващата година НЕ СЕ ОБЯВЯВАТ  свободни места за вече съставената група (с изключение на текущо освободените места).

Децата , приети в яслена група, продължават автоматично посещението си в 1-ва група на детската градина. За 1-ва възрастова група, 2-ра, ПГ-5г. и ПГ-6 г. се приемат деца, само на текущ прием!

ДГ №95 "ОМАЙНИЧЕ" е гранично - разположено е на входа на район "Люлин" и е удобно за семейства, живеещи и в столичните райони "Илинден" и "Връбница"!

За подробности:

Тел. 02/927-74-55;

Моб.тел. 0884/688-002;                                                                                            

Приемни дни на директора:

Понеделник и Четвъртък от 15.30 ч. до 17.30 ч.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 г
.:

ДГ №95 "ОМАЙНИЧЕ" е детска градина с яслени групи, общинска собственост. Помещава се в реконструирана сграда (2007 г.), специално проектирана за детска градина. През 2009 г. е открита нова пристройка,която увеличава капацитета на детската градина с 50 места. Децата разполагат със слънчеви зали за обучение и игри, спални помещения и физкултурен салон. Има самостоятелен кухненски блок и сервизни помещения, оборудвани модерно и функционално. Групите са със собствен вход - предпоставка за  покриване на високи хигиенни стандарти. Дворът е просторен и богато озеленен. Всяка група се радва на самостоятелна площадка за игра, а на футболното игрище спортуват от най-малките до най-големите наши възпитаници.

Детската градина приема деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, разпределени по възраст в 6 групи. За децата в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ" се полагат грижи в :

2 яслени групи - за деца, родени 2019 г. и 2018 г.; Групите са смесени по възраст,

2 градински групи -1-ва група, за деца родени 2017 г. и  2-ра група , за деца родени 2016 г.   и

2 групи за задължителна предучилищна поготовка - ПГ- 5г. за деца, родени 2015 г. и ПГ- 6г. за деца, родени 2014 г .                  

В детската градина няма групи за деца със специални образователни потребности (СОП).

За познавателния и емоционалния, психо-социалния и физически комфорт на децата се грижи мотивиран екип от квалифицирани педагози, помощен и административен персонал. Обучението на децата е съобразно Държавните образователни стандарти на МОН по 7 направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика и Физическа култура.

 • ПРОЕКТИ, които се реализират в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ", в последните 5 уч. години :                                                                                                                                                                                                                                       

1. Популяризиране на японски език и култура, реализиран съвместно със СУ "Св. Климент Охридски",катедра "Японистика" и 40 СУ "Луи Пастьор",р-н "Люлин". Заниманията на децата от ПГ-6 г. по японски език са безплатни !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. "Физически активното детство- здраве и начин на живот!", осъществяван съвместно с РЗИ София- град.

3. Вокална група "ОМАЙНИЧЕ" - ВГ за народно пеене, с преподаватели от Националното музикално училище "Любомир Пипков".

4. "Имало едно време..." - детски  литературен клуб.

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП, на щат

Учители със специалност "Предучилищна педагогика", специалист по физическа култура, учител по музика, педагог в ясла;                                                              

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, съобразени с желанието на родителите и интересите и талантите на децата: 1.СЕНЗОРНО-МОТОРНА ИНТЕГРАЦИЯ; 2. ФУТБОЛ; 3.НАРОДНИ ТАНЦИ; 4. ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО (работа с глина ).

ЕЖЕГОДНО се организират инициативи :

1. В детската градина:

 • Дни на отворените врати за родителите - проследяване на резултатите от обучението на децата в градинските групи;
 • "Малки и големи - към спорта устремени!"- спортен празник с деца и родители;
 • "Фолклорна пролет" - концерт на всички участници в ДОД "Народни танци";
 • Изложби с творби на децата от ДОД "Приложно изкуство;
 • Сензорно- моторна интеграция - превенция на гръбначните изкривявания и плоскостъпието при деца в ранна детска възраст;
 • Кулинарен празник с участието на родители;

2. Извън детската градина :

 • Спортен КАМП - с практикуване на 3 вида спорт - тенис, плуване и футбол;
 • Футболен турнир с деца от столични детски градини, реализиран от ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ", ДОД "Футбол " и Българска асоциация "Спорт за всички!";
 • Бяла ваканция - ски-училище;
 • Зелена ваканция - с оздравителни, социо-културни и възпитателни цели;
 • Еднодневни екскурзии- с образователна цел.

Ако детето Ви е класирано в ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ", направете следното:

1. Следете сроковете за записване! Информация за тях има на сайта на ИСОДЗ и на вход "Администарция " в детската градина.

2. Подгответе документите за записване, съгласно генерираното Заявление в профила на детето Ви.

3. При записване, родителите :

 • се запознават с Правилника за дейността на ДГ № 95 "ОМАЙНИЧЕ";
 • попълват Декларация с данни, необходими за дневника на групата;
 • получават списък с изследвания на детето за началото на учебната година и сроковете на валидност на резултатите;
 • получават списък с необходимите вещи за постъпване на детето в детската градина.

ЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ ДА Е ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

ДИРЕКТОР: МАЯ ГЕРГОВА