ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №94 Детски свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:94
Име:Детски свят
Директор:Нели Мирчева
Район:Кремиковци
Адрес:гр.Бухово, ул. "Никола Бонев", № 6
Комуникация:
994 23 00
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2240
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред13180
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред17130
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение №94 (ОДЗ №94) се преименува на Детска градина №94 "Детски свят " (ДГ №94 "Детски свят").

 

ВАЖНО!!!

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен

Нели Мирчева - директор на ДГ №94