ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №195 Братя Мормареви (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:195
Име:Братя Мормареви
Директор:Антоанета Малинова
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Врабча" № 7
Комуникация:
9883295 9873208

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред504
Хронични заболявания010
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4300
Хронични заболявания1600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред20--
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАКАЩИ ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.!!!!

В ДГ № 195" БРАТЯ МОРМАРЕВИ" ФИЛИАЛ НА УЛ. "ДНАВ" № 5А ИМА ОБЯВЕНИ ОЩЕ 7 СВОБОДНИ МЕСТА.

ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕНАСОЧИТЕ КАНДИДАТУРИТЕ СИ ЗА ТАМ. 

 

ДГ № 195 "Братя Мормареви" приема деца от 1г. и 1 м. до 7 г. с обич и желание за активно взаимодействие с родителите.

Стремежът на екипа е за създаване на най-добри условия за развитие на децата.

Считаме, че ключът за положителното развитие на децата е в развитието на качествата на учителите. Обучението през целия живот е реалност за екипа на детската градина.

В ДГ № 195 "Братя Мормареви", работят: 1 главен учител, 13 старши учители / 1 от които е учител по музика/ и 3 учители.

За работа с деца със СОП са осигурени ресурсен учител и психолог от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

В ДГ № 195 "Братя Мормареви" има 10 групи с деца, разпределени по възрастов признак, в 3 сгради, както следва:

На ул."Врабча" №7 - 2 групи деца, родени 2015 г. - 63 деца

                               1 група деца, родени 2014 г. - 32 деца

                               1 група деца, родени 2013 г. - 33 деца

                               1 група деца, родени 2012 г. - 30 деца

На ул."Дунав" № 5А - 1 група деца, родени 2012 г. - 29 деца

На ул."Победа" №3 - 1 група деца, родени 2017 г. - 12 деца

                                1 група деца, родени 2016 г. - 37 деца

                                1 група деца, родени 2014 г. - 29 деца

                                1 групадеца, родени 2013 г. - 34 деца

В ДГ № 195 "Братя Мормареви" няма обособена група за деца със СОП.

В детсата градина  предлагаме допълнителни дейности по англииски език, танцова култура и плуване, които организираме съобразно интересите, желанията и възрастта на детето. Те се провеждат от външни квалифицирани специалисти, избрани чрез конкурс, съгласно Правилата за осъществяване на ДОД. Те са платена форма на обучение, осигуряваща развитие на интересите и талантите на децата.

Проекти, които се реализират в ДГ № 195 "Братя Мормареви"са:

- Схема "Училищен плод" - предоставя плодове за изгражзане на навици за здравословно хранене на децата.

- Схема "Училищно мляко" - предоставя мляко и млечни продукти за изграждане на навици за здлавословно хранене на децата.

Работно време на детската градина : от 7.00ч. до 19.00 ч.

През учебната 2019/2020 г., децата ще бъдат разпределени по възрасти, както следва:

в сградата на ул."Врабча" № 7 - 1 група деца, родени 2016 г., 2 групи деца, родени 2015 г., 1 група деца, родени 2014 г. и 1 група деца, родени 2013 г.;

в сградата на ул."Дунав"№ 5А - 1 група деца, родени 2016 г. и

в сградата на ул."Победа" № 3 - 1 група деца, родени 2018 г., 1 група деца, родени 2017 г., 1 група деца, родени 2014 г. и 1 група деца, родени 2013 г.

Още информация за детската градина на уебсайт: ДГ № 195 "Братя Мормареви"