ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №6 Вълшебен свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:6
Име:Вълшебен свят
Директор:Гергана Василева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ж. к. "Л. Толстой", ул. "Генерал Жостов" , №1
Комуникация:
9383034
9387008

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред900
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2901
Хронични заболявания120
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания210
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред51--
Хронични заболявания400
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Записването на всички класирани деца за прием от месец септември 2020 година ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ, на място в детската градина, от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Влизането в Детска градина № 6 „ Вълшебен свят“  ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Влизането ще се осъществява от страната на павилиона.

За да се избегне струпване на хора, ако желаете може предварително да уговорите час на телефон 0884801592.

 

Детска градина № 6 е общинско детско заведение, което функционира от 1973 година. То включва две яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години и седем градински групи за деца от 3 до 7 години.

ДГ № 6 се намира в район „Надежда". Разполага с голям двор и пощадки за всяка група. Престоят на децата в детското заведение е целодневен. Всяка година осигуряваме на децата летен отдих на някой от Черноморските курорти и зелено училище през зимния сезон.

ДГ № 6 разполага с две сгради – основна и филиал в блок 65. Две от градинските групи се помещават в блок 65 - на 2 минути от централната сграда.

В детското заведение са създадени условия за съвременно предучилищно възпитание и подготовка, осигурени са условия за развитие на въображението, физическата активност, стимулиране на артистичността и творческите изяви на всяко дете. Чрез участие на децата в различни дейности се изграждат свободомислещи и инициативни личности, които приемат различията, умеят да ценят чуждото мнение и да отстояват собствените си позиции.

От 2000 година ДГ № 6 работи по Европейски образователни проекти. Те дават възможност на децата за пряк контакт с деца от други европейски държави, за обогатяване на уменията за разговор на английски език, за запознаване с други езици и култури. Децата участват в телеконферентни връзки като запознават другите деца с българския език, с песни, игри и литературни произведения от българското творчество. В детското заведение гостуват учители от различни европейски страни. В процеса на работата по училищните проекти екипът на детското заведение обогатява и развива педагогическите си умения с включване на новите технологии в своята работа.

През учебната 2019 / 2020 година в ДГ № 6 „Вълшебен свят“ ще функционират следните групи:

-          две яслени групи за деца,  родени през 2017 год. и 2018 год. с 50 деца

-          две първи за деца, родени през 2016 год. с 50 деца;

-          една втора за деца, родени през  2015 год. с 30 деца;

-          две трети  за деца, родени през  2014 год. с 50 деца;

-          две ПГ за деца, родени през  2013 год. с 65 деца.

 

След предварително проведена анкета сред родителите и проведен конкурс по документи през 2018 год.  Детска градина № 6 „Вълшебен свят“ предлага следните ДОД : английски език, танци, приложни изкуства и футбол.

В  Детска градина № 6 „Вълшебен свят“ има 5 деца със СОП. За да се грижат за тях от Регионален център ПППО София – град са осигурени ресурсен учител и психолог.