ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №6 Вълшебен свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:6
Име:Вълшебен свят
Директор:Гергана Василева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ж. к. "Л. Толстой", ул. "Генерал Жостов" , №1
Комуникация:
9387008
9383034
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1000
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5100
Хронични заболявания400
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина № 6 е общинско детско заведение, което функционира от 1973 година. То включва две яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години и седем градински групи за деца от 3 до 7 години.

ДГ № 6 се намира в район „Надежда". Разполага с голям двор и пощадки за всяка група. Престоят на децата в детското заведение е целодневен. Всяка година осигуряваме на децата летен отдих на някой от Черноморските курорти и зелено училище през зимния сезон.

ДГ № 6 разполага с две сгради – основна и филиал в блок 65. Две от градинските групи се помещават в блок 65 - на 2 минути от централната сграда.

В детското заведение са създадени условия за съвременно предучилищно възпитание и подготовка, осигурени са условия за развитие на въображението, физическата активност, стимулиране на артистичността и творческите изяви на всяко дете. Чрез участие на децата в различни дейности се изграждат свободомислещи и инициативни личности, които приемат различията, умеят да ценят чуждото мнение и да отстояват собствените си позиции.

От 2000 година ДГ № 6 работи по Европейски образователни проекти. Те дават възможност на децата за пряк контакт с деца от други европейски държави, за обогатяване на уменията за разговор на английски език, за запознаване с други езици и култури. Децата участват в телеконферентни връзки като запознават другите деца с българския език, с песни, игри и литературни произведения от българското творчество. В детското заведение гостуват учители от различни европейски страни. В процеса на работата по училищните проекти екипът на детското заведение обогатява и развива педагогическите си умения с включване на новите технологии в своята работа.

През учебната 2019 / 2020 година в ДГ № 6 „Вълшебен свят“ ще функционират следните групи:

-          две яслени групи за деца,  родени през 2017 год. и 2018 год. с 50 деца

-          две първи за деца, родени през 2016 год. с 50 деца;

-          една втора за деца, родени през  2015 год. с 30 деца;

-          две трети  за деца, родени през  2014 год. с 50 деца;

-          две ПГ за деца, родени през  2013 год. с 65 деца.

 

След предварително проведена анкета сред родителите и проведен конкурс по документи през 2018 год.  Детска градина № 6 „Вълшебен свят“ предлага следните ДОД : английски език, танци, приложни изкуства и футбол.

В  Детска градина № 6 „Вълшебен свят“ има 5 деца със СОП. За да се грижат за тях от Регионален център ПППО София – град са осигурени ресурсен учител и психолог.