ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №25 Изворче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:25
Име:Изворче
Директор:Милена Джолева
Район:Банкя
Адрес:гр.Банкя, ул. "П. Д. Петков", №15
Комуникация:
02/9676620

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред701
Хронични заболявания020
СОП060
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5100
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред63--
Хронични заболявания1200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Единствената ДГ №25 "Изворче" е общинска собственост и функционира в три сгради: основна сграда на ул."Петко Д. Петков" №15 ,  втора сграда на ул.''Восток-2'' №4 и трета сграда на ул."Царибродска" 5 

През учебната 2020/2021г. групите в основна сграда ще бъдат  разпределени по възраст, както следва:

3 първи групи - набор 2017 година

1 втора група - набор 2016 година

2 трети групи - набор 2015 година

2 подготвителни групи за шестгодишни деца - набор 2014 година

Детската градина разполага с модерно обзаведени кабинети, зала за художествени дейности, физкултурен салон, плувен басейн. Групите са настанени в просторни помещения, отговарящи на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на

необходимите условия за функциониране на ДГ №25 "Изворче" като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности. Многообразието на кътове за игра и занимания по интереси  дава възможност за развиване  на способностите  и творческа

изява на децата.

За децата се грижат висококвалифицирани учители,  медицински сестри и помощно-обслужващ персонал. Има назначени на щат към детската градина - педагог, психолог, логопед. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - английски език, танцова култура,  спортни игри и футбол , които се заплащат от родителите. Плуването е безплатно. 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МОН.

Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на родителите във възпитателно-образователния процес.

Съвместно с настоятелство "Щастливо детство" се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение. За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество, съвместно с родителите организираме театрални постановки, празници, развлечения, ски

училище и летен отдих. Родителите се  запознават с резултатите от възпитателно-образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛЕФОНИ: В ОСНОВНА СГРАДА - 02/967 66 20; ВЪВ ВТОРА СГРАДА - 02/997 71 04