ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №120 Детство под липите (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:120
Име:Детство под липите
Директор:Магрета Андреева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Позитано", № 125
Комуникация:
8223219

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1703
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3700
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

 

 

В ДГ № 120 "Детство под липите" функционират 2 яслени и 5 градински групи. Извършва
се комплексна
подготовка на децата за училище. Условията за възпитателно- образователен
процес
са много добри. Интериорът е съобразен с възрастовите особености. Децата получават внимание, обич и равен шанс

за развитие.


В детското заведение се реализират допълнителни образователни дейности :
чуждоезиково обучение/английски език/ , футбол, народни и модерни танци  ,

приложни изкуства , йога за деца.

 Свободните места в яслата се попълват с класирани деца, родени 2018 и 2019 год.

Определяне на яслените групи на   ясла  - 1   и   ясла - 2   е  условно.

В яслените групи децата са смесени по възраст.

Актуална информация за прием на новоприети деца ще получите  на посочените телефони и на място в   ДГ №120.

 

ВАЖНО:

Разпределението на градинските  групи за учебна  2019 / 2020 г. е следното:

І възрастова група -   деца родени през 2016 г. - една група;

ІІ възрастова група -  деца родени през 2015 година - две групи

ІІІ подготвителна възрастова група- ПГ/5г./-  деца родени през 2014 година- една група

ІV подготвителна възрастова група - ПГ/6г./ - деца родени през 2013 година- една група.

ДГ № 120"Детство под липите" участва в следните проекти :

"Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата"

"Проект за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко с финансовата подкрепа на ЕС" за подпомагане храненето на децата,

към Държавен фонд "Земеделие".

сайт на ДГ № 120 "Детство под липите" -  odz120.com

 

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА за учебна 2020 /2021 година

Всеки работен ден от 18 май до 28 май 2020 г. 9.00 часа до 14.00 часа, на 29 май до 16.00 ч.

Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят лична химикалка. 

   Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал:

  • удостоверението за раждане на детето;
  • лични  карти  на родителите;
  • служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа изх №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

  • Документите, удостоверяващи критерии № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път.
  • Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии № № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина.