ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №1 (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:1
Име:
Директор:Христина Петрова
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Брегалница", №48
Комуникация:
02/8317017
odz_1@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2900
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Детска градина №1 ще приема деца от набор 2013, които да посещават групата на набор 2012.

Децата е необходимо да са навършили 2 години.

 

КОИ СМЕ НИЕ

Първото в България ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ. Носител на орден "Кирил и Методий" - І- ва степен. Открито през 1950 година в сграда по австрийски модел, проектирана от Маргарете Шулте.
ДГ № 1 е разположена на територията на район "Възраждане" в близост до градинката " Св. Никола". В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в 5 градински и 1 яслена групи. Дворът е с изградени площадки, зелени площи и дървета, подходящ за игри и занимания на открито.
При нас децата получават отлична подготовка във всички културно - образователни направления, съобразно държавните образователни изисквания на МОН.
Педагогическият и медицински екип е висококвалифициран и с богат професионален опит. Нашата основна цел е изграждане у децата качества ориентирани към успешна реализация в първи клас.

КОИ СА НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
- Формиране здраво, знаещо и можещо дете.
- Качествен учебно - възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство.
- Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие.
- Осъвременяване на материалната и дидактична база.
- Оптимизиране възпитателната функция на семейството.
- Гражданско участие в управлението на ДГ № 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ /по желание на родителите/:
- обучение по английски език, иврит;
- художествена гимнастика;
- народни и модерни танци;
- ски-училище, летен отдих на море или планина.

Детска градина № 1 гарантира сигурност на децата и спокойствие за родителите.