ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №1 (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:1
Име:
Директор:Христина Петрова
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Брегалница", №48
Комуникация:
odz_1@abv.bg
02/8317017

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1901
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред29--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Детска градина №1 ще приема деца от набор 2018.ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

           Всеки работен ден от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:00ч.

           Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО
  • ЛИЧНИ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ
  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ МЕСТОРАБОТАТА И ТРУДОВА КНИЖКА
  • ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВА

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.  

Ръководството на Детска градина №1 е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Имунизационен паспорт с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.(Картата трябва да е коректно попълнена с всички изискващи се данни от извършените профилактични прегледи)

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

ВНИМАНИЕ!  Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, задължително се представя Протокол от Столична РЗИ.

Медицинските документи се представят в ДГ №1 един работен ден преди постъпване на детето.

 

КОИ СМЕ НИЕ

Първото в България ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ. Носител на орден "Кирил и Методий" - І- ва степен. Открито през 1950 година в сграда по австрийски модел, проектирана от Маргарете Шулте.
ДГ № 1 е разположена на територията на район "Възраждане" в близост до градинката " Св. Никола". В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в 5 градински и 1 яслена групи. Дворът е с изградени площадки, зелени площи и дървета, подходящ за игри и занимания на открито.
При нас децата получават отлична подготовка във всички културно - образователни направления, съобразно държавните образователни изисквания на МОН.
Педагогическият и медицински екип е висококвалифициран и с богат професионален опит. Нашата основна цел е изграждане у децата качества ориентирани към успешна реализация в първи клас.

КОИ СА НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
- Формиране здраво, знаещо и можещо дете.
- Качествен учебно - възпитателен процес съчетаващ традиция с новаторство.
- Осигуряване емоционална и творческа среда, стимулираща детската индивидуалност и развитие.
- Осъвременяване на материалната и дидактична база.
- Оптимизиране възпитателната функция на семейството.
- Гражданско участие в управлението на ДГ № 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ /по желание на родителите/:
- обучение по английски език;
- художествена гимнастика;
- народни и модерни танци;
- ски-училище, летен отдих на море или планина.

Детска градина № 1 гарантира сигурност на децата и спокойствие за родителите.