ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №22 Великденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:22
Име:Великденче
Директор:Камелия Богданова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 210 № 27 - II м. р.
Комуникация:
02/8258866
02/8241170
0885348584

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4402
Хронични заболявания040
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група4--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4400
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група2--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред47--
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група7--

Информация за родители

ВАЖНО!

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 18.05.2020г.-29.05.2020г./ПЪРВО КЛАСИРАНЕ/

ЧАСОВЕ:9.30 часа- 12.30 часа

             13.00 часа- 16.00 часа

“Пази корените и крилата си!” – това е нашето послание към малките и по-големи “Великденчета”!

ДГ № 22 “Великденче” е с 40-годишна традиция в отглеждането и възпитанието на децата.

В детската градина през учебната 2019/2020 година  ще работят: 1 яслена  и 8 градински групи.

Яслена група , набор 2017г. 

2 първи групи, набор 2016 г. 

2 втори групи, набор 2015 г.

2 подготвителни групи -5 годишни, набор 2014 г. 

2 подготвителни групи- 6 годишни, набор 2013 г.

Екип от висококвалифицирани педагози и специалисти работят за приобщаване на детето към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия.

В детската градина е изградена система за организация по всички видове дейности и осигуряване единство и непрекъснатост на възпитателно-образователния процес.

“Великденче” се стреми да поддържа познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на детето.

Търсим баланса между държавните образователни стандарти и личностните потребности на съвременното дете.

В ДГ№22“Великденче” взаимоотношенията между възрастни и деца са много близки, така че всеки се чувства значим. В тази приятелска среда, детето има възможност да прилага своите способности в различни житейски ситуации, а педагозите да реализират творческите си и иновационни методи.

Учителите са мотивирани и участват в реализиране на проектите:

  • "Да подадем ръка на природата"
  • "Да не пресъхва извора"
  • "Знанието гради мостове"
  • "Спортуващи великденчета" 
  • "Моята еко занималня"
  • "Заедно с бащите" (съвместно с фондация "Анимус")

ДГ “Великденче” разполага с много добра материална база, двор 5 дка със спортно игрище за футбол, баскетбол, волейбол и други спортни игри и упражнения, изградена учебна площадка по "Безопасност на движението", закрит физкултурен салон, зала “Вълшебство” за празници и развлечения, логопедичен и ресурсен кабинет.

По желание на родителите, на децата се осигуряват специалисти за занимания по: английски език, футбол,йога за деца, народни танци, модерни танци, приложно изкуство.

Стъпили здраво в традицията, не преставаме да мечтаем и заедно деца, учители, родители чертаем нови планове за бъдещето, с вярата, че чудесата никога не свършват!

ДГ № 22 "Великденче" разполага с екип за подкрепа на личностното развитие на децата, който се състои от щатни педагогически специалисти:

* Психолог - 1 бр.

* Логопед - 1 бр.

* Ресурсен учител - 1 бр.

ДГ№22 "Великденче" е базова детска градина към СУ "Св.Климент Охридски" ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика".

Добре дошли при нас!

Сайт на ДГ № 22 "Великденче": odz22-velikdenche.com