ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №51 Щурче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:51
Име:Щурче
Директор:Светла Петрова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Цар Симеон", №271
Комуникация:
028221137

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1604
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4000
Хронични заболявания201
СОП000
Работна група2--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания600
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания800
СОП200
Работна група4--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4400
Хронични заболявания1700
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1500
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред42--
Хронични заболявания1900
СОП500
Работна група0--

Информация за родители

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на новоприетите деца за учебната 2020/2021 година ще се извършва на място в детската градина, всеки работен ден от 09.00ч. до 14.30ч., при спазване на противоепидемични мерки /маски и физическа дистанция/.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина № 51 „Щурче“ се намира в жк. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ № 271.

Открита е през 1980 година.

Детска градина № 51 „Щурче“ е целодневна детска градина с 12 групи от които:

 3 яслени за деца от 10 месеца до 3 години

 • деца, родени 2018 г. - една група - 24 деца
 • деца, родени 2017 г. - две групи - 53 деца

 9 градински от които 1 специална, от смесен тип по възраст, за деца с езиково-говорни и комуникативни нарушения.

 • деца, родени 2016 г. - две групи - 55 деца
 • деца, родени 2015 г. - две групи - 64 деца
 • деца, родени 2014 г. - две групи - 63 деца
 • деца, родени 2013 г. - две групи - 66 деца

Приемът в детската градина се извършва съгласно Наредба за прием на децата в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община в сила от 18.03.2019 г.

Сградата на ДГ № 51 „Щурче” е реновирана. Групите са обзаведени според възрастовите особености на децата и са оборудвани със съвременна интерактивна техника. Детската градина разполага с просторни, слънчеви занимални и спални помещения, плувен басейн, музикален салон със сцена и озвучителна техника, два физкултурни салона, кабинет по чуждоезиково обучение, ателие по приложни изкуства, кабинети на логопед, психолог и ресурсен учител, БДП площадка, двор с много зеленина и детски съоръжения.

В сградата има кухня-майка в която се приготвя храната. Храненето на децата е съобразено с наредбите на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене.
Възпитанието, обучението и социализацията на децата се извършва съобразно Закона за предучилищно и училищно образование и утвърдените държавни образователни стандарти. Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с професионализъм, внимание и любов.

В детската градина са назначени 2 логопеди, психолог и ресурсен учител. По желание на родителите в детската градина се осъществяват следните допълнителни образователни дейности: 

 • Английски език
 • Приложни изкуства
 • Художествена гимнастика
 • Латино и модерни танци
 • Народни танци
 • Плуване
 • Футбол
 • Йога

За децата се организират и провеждат лагери, ски училище и еднодневни екскурзии.

За повече информация: https://51odz.com/