ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №183 Щастливо детство

Тип:ДГ
Номер:183
Име:Щастливо детство
Директор:Мая Башева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Цветан Радославов", №30
Комуникация:
8706137
dg183@mail.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                                   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

Актуализирана информация  за родители 

на ДГ №183 "Щастливо детство"за  учебната 2019/2020 г.  

       Адрес: р-н „Слатина“ул. „Галилео Галилей“ № 30

       - една сграда с 6 групи, разпределени както следва:

 

ЕДНА ПЪРВА ГРУПА    ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.                    ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   27

ЕДНА ВТОРА   ГРУПА  ДЕЦА РОДЕНИ  2015 Г.                    ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   30

ДВЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ -5 ГОД.  ДЕЦА РОДЕНИ  2014 Г    ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   59

ДВЕ  ПОДГОТВИТЕЛНИ- 6 ГОД. ДЕЦА РОДЕНИ 2013 Г.     ОБЩ БРОЙ ДЕЦА  44

 

За учебната 2019/2020 год.ще бъдат приетите 22 деца по общи  и социални критерии, 2  деца със СОП и 3 деца с хронични заболявания.

 

В ДГ №183"Щастливо  детство“" срещу заплащане от родителите се предлагат
следните допълнителни образователни дейности:

Чуждоезиково обучение /английски език/

Народни танци

Латино и модерни танци

Плуване

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №183”Щастливо детство“

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2019г.

Обявяване на списъците от първо класиране

 11.05 2019 г. /събота/

- по e-mail пощата на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ
- на място в детската градина  - ДГ №183”Щастливо детство“

Записване на децата, приети на първо класиране

13 май 2019 г.   -   23 Май 2019 г. 

за което е необходимо родителите да носят: 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление от родителя /типова бланка/
 2. Оригинал
 3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на детската градина

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

13 май 2019 г.   -    23  Май 2019 г.

9.00 ч.  до   17.00ч.

 

Директор: Мариана Матеева