ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №119 Детска планета - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:119
Име:Детска планета - сграда 2
Директор:Христина Стратиева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Гюешево" № 78
Комуникация:
024422261
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4110
Хронични заболявания530
СОП020
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5010
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4610
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред40--
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Детското заведение е с изградени традиции и утвърден добър подход на възпитание
и обучение на децата цели 60 години. Градината има 8 възрастови групи деца, за
които се грижи квалифициран педагогически, административен и помощен персонал.
Разполага с физкултурен и музикален салон, и с голям и озеленен двор. Децата
се бучават по утвърдените програми на МОН и изучават допълнително: английски
език, латино-танци, народни танци, футбол, йога и логопед.