ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №196 Шарл Перо

Тип:ДГ
Номер:196
Име:Шарл Перо
Директор:Петя Благоева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Братин дол", № 7
Комуникация:
8221787 9290225
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3300
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група2--

Информация за родители

Уважаеми родители, предоставям на вниманието Ви актуална информация, за учебната 2019-2020г:

Брой групи в детското заведение по година на раждане и брой деца:

2013г- 2 групи- 50 деца;

2014г- 1 група- 33 деца;

2015г- 2 групи- 53 деца;

2016г- 1 група-ще приема 20 деца- 2 имам приети на текущо класиране с променен набор по жела.Нямам отделна група за деца със СОП, но имам 5 деца ,за които идва ресурсен учител и психолог от ресурсния център, след подадена молба от родителите и направено обследване на децата.През 2013г, след работа по европейски проект за ромската интеграция,ДГ има и сайт:dugata.wordpress.com.Допълнителни образователни дейности в детското заведение:английски езикрлатино и модерни танци и футбол.Детското заведение не предлага почасова организация на организация,обучение и възпитание!