ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №123 Шарл Перо (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:123
Име:Шарл Перо
Директор:Валентина Колева
Район:Младост
Адрес:гр.София, кв. Горубляне, ул. "Хан Аспарух", №1
Комуникация:
odz123@abv.bg
02/9736415
02/8791224

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3500
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания220
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5500
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5900
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред38--
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - УЧЕБНАТА 2020/2021г.

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 123 ”ШАРЛ ПЕРО"

ОТ ПОНЕДЕЛНИК  ДО  ПЕТЪК

 от 8.30 ч. –  17.00 ч.

Телефони  за  информация:

+359 2/973-64-15       /       +359 2/879-12-24     

Моля за спазване на действащите противоепидемични мерки / носене на маска и спазване на дистанция/.

 

ДГ № 123 "Шарл Перо" се намира в кв. Горубляне район"Младост"

Ние Ви предлагаме: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; педагози, допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование/ логопед, психолог - осигурени от детската градина и при нужда - ресурсен учител, осигурен от РЦПППО/,  медицински сестри и обслужващ персонал на високо професионално ниво.

Целият екип на детската градина се стреми да осигури емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата за индивидуалното им развитие.

Взаимодействаме с родителската общност като основен партньор и активен участник в живота на детското заведение и децата.

Възпитателно-образователната работа организираме съобразно закона за предучилищното и училищното образование и утвърдените държавни образователни стандарти.

По избор на родителите децата могат да се включат в следните допълнителни образователни дейности: английски език; приложни изкуства; художествена гимнастика, модерни и народни танци; футбол и плуване.  Детската градина разполага с просторен и модерен басейн и футболно игрище на открито.

Проект по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение към Столична община. Приоритетна област: Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение в образователните институции- детски градини , училища.

Име на проекта: "Малките участници в голямото движение"

Дата на мероприятието: 24.04.2019г.

Ежегодно организираме  ски-училище и еднодневни екскурзии до интересни и забележителни дестинации.

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

През учебната 2020/2021 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: две яслени - набор 2019- 5 деца, набор 2018- 35 деца; две първи - набор 2017- 46 деца+ 4 деца почасова организация; две втори - набор 2016- 54 деца+ 4 деца почасова организация; две подготвителни за 5 г. - набор 2015 - 61 деца; две подготвителни за 6 г. - набор 2014 - 64 деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА ВАША ПОМОЩ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРИЕТАТА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РЕШЕНИЕ №69 ПО ПРОТОКОЛ № 70 / 14.02.2019 Г. НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, В СИЛА ОТ 18.03.2019Г. ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ Е ПУБЛИКУВАН В САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА –>  РАЗДЕЛ ПРИЕМ

ВАЖНО!!!

СПОРЕД КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА/ ДЕТСКА ЯСЛА.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОДАДЕ ПРИ РАБОТОДАТЕЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ №9 ИЛИ НОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 С ДАННИ, ОТНОСНО ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА (ЧЛ. 10 ОТ НПОПДОО)

 

 ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************     

Уважаеми родители,

За децата, които посещават ДГ №123, след лятната ваканция е необходимо да представят следните медицински документи:

1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар

2. Медицинска бележка за ОЗЗ (важи три дни от датата на издаването)

3. При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.

 

 

Сайт на ДГ №123 „Шарл Перо” http://dg123sharl-pero.com/