ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №32 Българче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:32
Име:Българче
Директор:Станка Илиева Трифонова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 315 - III м. р.
Комуникация:
02 824 63 34

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1502
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания200
СОП300
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4800
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

01.06.2020 год. - 12.06.2020 год.  /ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК/


ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

 от 9.30 часа - до 15.30 часа  

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ Е НЕОБХОДИМО  ДА НОСИТЕ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ  И ДА СПАЗВАТЕ ЗАПОВЕД № РД 01-262/14.05.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Директор: Ст.Трифонова

За допълнителна информация тел. 02 824 -63-34 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 От м. 09.2020 г. на учебната 2020/2021 г. децата, родени през 2017 г. преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслените групи, свободните места се допълват с деца родени през 2019 г. За учебната 2020/2021 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: 

2 бр. яслени групи - набори 2018 г. и 2019 г.;

1 бр. първs група - набор 2017 г.; - 

2 бр. втори групи - набор 2016 г.;

1 бр. подготвителна група за петгодишни - набор 2015 г.;

2 бр. подготвителни групи за шестгодишни - набор 2014 г.

Екип от висококвалифицирани, амбициозни, информирани и отговорни педагози, психолог-логопед, ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,учител по музика,медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищна подготовка. 

Детската градина разполага с:  физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог, кабинет за ресурсен специалист и детско футболно игрище . Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници , където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.

Най-съществените елементи от образователния процес са насочени към:
- здравно-хигиенно и двигателно-сетивно развитие на детето;
- познавателно развитие;
- овладяване на българския език и развитие на речта;
- социално развитие, като реална възможност за адаптация;
- усвояване на математически представи;
- естетико-художествено и емоционално-волево развитие. 

В ДГ №32 "Българче" вашите деца ще получат равен шанс за обучение, възпитание и развитие чрез:

- създаване и осигуряване на творчески и емоционален комфорт за всяко дете;
- взаимодействие и доброволно партньорство между педагогическите екипи и семействата.

Приоритети на програмите са:

- индивидуален подход към всяко дете;
- учене чрез игра;
- подготовка на децата за училище;
- работа със семействата.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

- ранно чуждоезиково обучение по английски език; 
- футбол; 
- приложни дейности;  
- народни танци;
- модерни танци.

 

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВИ ДОБРЕ, ИЗБЕРЕТЕ ДГ № 32!

 

тел. канцелария  02 824 63 34

Сайт на ДГ 32 "Българче"

http://dg32-bulgarche.com/