ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:89
Име:Шарена дъга
Директор:Жечка Михалева
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. Враждебна, ул. 27 № 3
Комуникация:
840-63-35

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1802
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2250
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2440
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред25--
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и поради преустановена работа на ДГ № 89 „Шарена дъга“, Ви уведомявам, че дължимите месечни такси за детска градина вече могат да се заплащат по банков път. Срокът за дължимите месечни такси се удължава. По банков път може да плащате само и единствено ДЪЛЖИМА МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, без ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ КЪМ БЮДЖЕТ  В полза на: ДГ № 89 „Шарена дъга”

Банкова сметка: BG 60UNCR 96603177874121

Банков код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк АД

Основание за плащане: Такса детска градина за съответния месец. Изписват се трите имена на детето и от коя група е. Дължимата месечна такса за детска градина може да проверите в www.roditel.eu

Лицe за контакти: Поля Генчева - GSM: 0884701267   e-mail :odz_45@abv.bg

 

ДГ №89 "Шарена дъга" е учебно-възпитателно заведение с утвърдено име и традиции вече  40 години. Тук са обучени и  възпитани  хиляди деца, израстнали като достойни и добри граждани на Родината ни.

В ДГ №89 се обучават и възпитават целодневно деца на възраст от 2 до 7 години в 1 яслена група и 4 градински групи.  Под ръководството на високо квалифицирани педагози и помощен персонал, спазвайки ДОС и утвърдени учебни програми, децата овладяват знания по български

език и литература, математика, изобразително изкуство, музика , физическа култура.

В групите на  детската градина се предлагат ДОД-  децата изучават английски език, приложни изкуства, народни танци и футбол.   

За подкрепа на процеса на приобщаващото образование се грижи ресурсен учител /логопед /, осигурен от РЦПППО София-град. 

сайт на ДГ№89: https://dg-89.com/

През учебната 2019/2020 г. в ДГ №89 "Шарена дъга"  има 5 възрастови  групи:

1 яслена група -  за деца, родени  през 2017/18 г. и

4  градински групи:

- първа смесена група - за родени 2016 г.,и 2017г.

- втора смесена  група - за родени 2015 г.и 2016 г.,

- трета  група - за родени 2014 г.,

- четвърта (ПГ) група - за родени 2013 г.

Очакваме Ви при нас!

С уважение: Ж.Михалева 

 


Необходими документи за постъпване:

1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 

4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

6. ВАСЕРМАН на един родител (само за яслена група)

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДГ се представят:

1.  Медицинска бележка, че не е в контакт със ОЗБ.

 2.При отсъствие  за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

3. При отсъствие за повече от 2 месеца -и еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);